Accès obert Vols més informació?

Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys del Consell Interuniversitari de Catalunya

Aquesta prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya i dóna accés preferent al sistema universitari català. En la fase general és obligatòria la prova de llengua catalana.
 

Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament.

Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

En el web del Departament d'Economia i Coneixement trobareu tota la informació sobre aquestes proves:

  • Requisits
  • Normativa
  • Temaris i estructura dels exàmens
  • Criteris de correcció
 

També hi trobareu més informació interessant per a preparar aquestes proves d'accés, com ara enunciats d'exàmens i preguntes més freqüents.

Quan i on es fan les proves?

El termini per a formalitzar la matrícula tant de les proves per a més grans de 25 anys com per a les de més grans de 45 anys per a l'any 2019 és del 14 al 28 de febrer, per a totes les universitats catalanes.

La matrícula es fa al web del Departament d'Economia i Coneixement, en el qual també trobareu la informació de com haureu de consultar els resultats de les proves.

Accés per a més grans de 45 anys

Per a poder ser admès a la universitat per la via de més grans de 45 anys, cal, a més de superar la prova d'accés, tenir una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Entrevista personal: Aquesta entrevista tindrà lloc a la universitat a la qual es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat en una altra universitat del sistema català. Només la faran els candidats que tinguin superada la prova d'accés per a més grans de 45 anys. Només tindrà validesa l'any en què es fa i per a accedir a un sol centre-estudi.

Més endavant es publicarà la informació sobre l'entrevista personal a la Universitat Oberta de Catalunya.

Més informació sobre l'accés per a més grans de 45 anys.

Inscripció a les proves

Del 14 al 28 de febrer

Inscripció

Per què escollir la UOC?

El model educatiu de la UOC

El Campus Virtual