Accès obert Vols més informació?

La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució

Seminari curs

Presentació

Quan es parla de responsabilitat penal del menor, es fa referència a joves d'entre 14 i 18 anys. Per sota d'aquesta edat regeix el principi d'absoluta inimputabilitat; per sobre, s'aplica la responsabilitat penal pròpia de l'adult.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució

La Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, per la qual es regula la responsabilitat penal dels menors, responia, almenys en la versió inicial, al principi d'interès superior del menor consagrat en l'art. 3.1 de la Convenció internacional sobre els drets de l'infant (CIDN): ¿en totes les mesures concernents als nens que prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, una consideració primordial a què s'ha d'atenir serà l'interès superior del nen¿.

La norma tenia una orientació eminentment educativa en la seva concepció i en el sistema de reacció previst davant de la comissió d'un fet delictiu. Tanmateix, esdeveniments d'especial violència protagonitzats per menors, en un context general de por al delicte i de reclamació de seguretat, van conduir a reclamar més duresa amb els joves infractors i fins i tot a equiparar-los amb els adults.

En aquest curs estudiarem els drets del menor i el model de justícia juvenil, l'estatut penal del menor, amb una atenció especial a les possibles alternatives a la resposta jurídica penal i la mediació de menors. Ens interessarem, així mateix, pels principis de la responsabilitat penal del menor i la seva evolució legislativa.

 

Cursos relacionats 

La UOC ofereix Cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Objectius

 • Obtenir, des d'una perspectiva multidisciplinària, una visió global del dret penal del menor
 • Conèixer les raons del tractament diferenciat dels menors infractors
 • Entendre el principi d'interès superior del menor i conèixer-ne l'abast i les conseqüències en el tractament dels joves
 • Analitzar, des d'una perspectiva jurídica integral, els principis de la LORPM i comprendre'n l'evolució legislativa
 • Comprendre les crítiques i rèpliques dels aspectes més polèmics d'aquestes mesures legislatives
 • Conèixer l'existència de propostes alternatives a la reacció penal

Competències

 • Conèixer, consultar i emprar les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
 • Aprendre a argumentar jurídicament
 • Saber identificar i relacionar les institucions jurídiques estudiades i aplicar els coneixements teòrics adquirits a supòsits de fet extrets de la realitat
 • Capacitat per a buscar, seleccionar i estructurar informació
 • Raonament crític
 • Treball en equip
 • Presa de decisions
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • Domini d'una llengua estrangera
 • Treball amb les TIC
 • Autoorganització del treball i de l'estudi
 • Responsabilitat social del coneixement

Continguts

 • Els drets del menor i el model de justícia juvenil
 • Estudi de l'estatut penal del menor: alternatives a la resposta juridicopenal; mediació de menors
 • Els principis de la responsabilitat penal del menor: l'evolució legislativa
 • La víctima del delicte
 • El paper del Ministeri Fiscal
 • El tractament de les conductes de violència qualificada
 • Aplicació de mesures

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Professorat

Isabel Garcia Noguera

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta: 26 de juny, últim dia

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324