Accès obert Vols més informació?

Neuroeducació

Seminari curs

Les neurociències són un conjunt de disciplines científiques centrades en l'estudi de la funció i el desenvolupament del sistema nerviós.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Neuroeducació

Les neurociències abracen diferents nivells d'estudi, des del molecular fins a les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana.

 

En aquest context, la neuroeducació emergeix com una nova disciplina que prové de la interacció entre les neurociències, la psicologia i l'educació, amb l'objectiu de promoure una integració més gran de la neurociència cognitiva dins l'àmbit de les ciències de l'educació. Aquest fet implica el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per tal de facilitar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament psicosocial dels i de les alumnes en l'àmbit escolar.

El curs de Neuroeducació pretén proporcionar els coneixements i les orientacions pràctiques perquè professionals de l'àmbit educatiu interessats a millorar la seva acció docent puguin incorporar i aplicar els avenços de les neurociències sobre com funciona i com aprèn el nostre cervell.

 

Cursos relacionats

 • Màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge
 • Màster universitari de Neuropsicologia
 • Postgrau de Trastorns de l'aprenentatge

Objectius

Al final del curs de Neuroeducació, els i les estudiants hauran d'haver adquirit els objectius següents:

 • Conèixer com està organitzat el cervell humà.
 • Aprendre les principals etapes que s'esdevenen en el desenvolupament del cervell.
 • Reconèixer els diferents factors que poden incidir en els processos d'aprenentatge i memòria.
 • Identificar noves propostes de les neurociències per a incorporar-les a la pràctica educativa.
 • Dissenyar pràctiques pedagògiques neuroeducatives.

Competències

La participació en aquest programa ofereix coneixement sobre com aprèn el cervell humà i augmenta la capacitació professional a mestres i docents per dur a terme pràctiques d'aula neuroeducatives.

L'estudiant podrà adquirir les competències següents:

 • Conèixer com està organitzat el cervell i descriure el funcionament de les principals estructures.
 • Ser capaç de comprendre com participa el cervell en els processos d'aprenentatge, memòria i plasticitat.
 • Ser capaç de contrastar i validar pràctiques pedagògiques innovadores i metodologies relacionades amb la manera com aprèn el nostre cervell.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica docent.

Metodologia

 • Participació en fòrums i debats.
 • Realització d'activitats de reflexió i casos pràctics (individual i/o en grup).
 • Visualització de continguts audiovisuals.

Continguts

1. Fonaments de Neurociència

1.1. Introducció a les neurociències i a la Neuroeducació

a) Neurociència Cognitiva
b) Neuroeducació

1.2. Organització del sistema nerviós

a) Neuroanatomia funcional
b) Neurones i comunicació neural

1.3. Desenvolupament del cervell 

a) Epigenètica: herència enfront d'ambient
b) Evolució ontogenètica del cervell

2. Neurobiologia del comportament

2.1. Lateralització i llenguatge

a) Lateralització
b) Llenguatge

2.2. Aprenentatge, memòria i plasticitat

a) Què és l'aprenentatge i la memòria?
b) Quins són els canvis que es donen en el SN que sustenten l'aprenentatge i la memòria?
c) Classificació de sistemes d'aprenentatge i memòria

 

2.3. Emocions i funcions executives

a) Emocions
b) Sistemes cerebrals de l'emoció
c) Emoció vs raó
d) Funcions executives
e) Substrat neuroanatòmic de les Funcions Executives

3. Neuroeducació aplicada a l'aula

3.1. Relació cos-ment
3.2. Atenció i motivació
3.3. Cervell emocional i social

 

Professorat

Anna Carballo Márquez

Marta Portero Tresserra

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta: 26 de juny, últim dia

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324