Accès obert Vols més informació?

Mercats borsaris en acció II

Seminari curs

Els mercats financers tenen com a característiques principals el gran dinamisme i la complexitat. Per a analitzar els mercats borsaris, cal dotar-se dels coneixements adequats per a poder ordenar, classificar i analitzar una gran quantitat d'informació que circula lliurement en temps real.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 27 juny 2018

Títol: Mercats borsaris en acció II

Idioma: castellà

Els analistes dels mercats borsaris han de posar una atenció especial en diversos àmbits per tal que les tècniques utilitzades s'explotin de la manera més eficaç possible. D'una banda, han d'assolir uns coneixements apropiats, basats en continguts aclaridors, actualitzats i adequats al seu propi nivell de coneixements. D'altra banda, han de disposar de les eines adequades per a fer les anàlisis.

En els mercats borsaris, l'anàlisi tècnica i gràfica requereix el coneixement i la utilització de programes informàtics per a gestionar adequadament la informació disponible. A més, i respecte a les fonts d'informació imprescindibles per a l'anàlisi, cal adquirir els procediments necessaris per a obtenir la informació que fa falta, siguin cotitzacions borsàries o notícies financeres. També s'ha de tractar la informació adequadament i s'han de prendre les decisions d'inversió i desinversió adequades.

Els recursos s'agrupen en dos grans apartats. En el primer apartat, s'aborden els recursos referents a l'anàlisi gràfica: s'hi presenten els mètodes principals de representació gràfica de les cotitzacions borsàries i s'aprofundeix en els conceptes que s'han presentat en el curs anterior, especialment en els gràfics de punts, els gràfics d'espelmes i les ones d'Elliott. En el segon apartat, s'exposen els recursos relacionats amb l'anàlisi tècnica i amb la creació i la utilització de diversos indicadors per a l'execució i la gestió de les ordres de compravenda d'accions. Per a presentar i utilitzar aquestes tècniques, es fan servir exemples moderns obtinguts dels principals valors del mercat continu espanyol. Els recursos necessaris per a seguir el curs són al Campus Virtual, on, a més dels continguts teòrics, es plantegen supòsits relacionats amb dades reals corresponents als mercats borsaris. El material es complementa amb recursos d'internet i vídeos relacionats amb la temàtica borsària.

En definitiva, el programa de Mercats borsaris en acció II planteja l'acostament als reptes enumerats en les línies anteriors. Atès el seu contingut, de nivell més avançat, es recomana que prèviament es cursi Mercats borsaris en acció I, en què es fa una descripció i una introducció dels conceptes previs necessaris per a seguir d'una manera adequat aquest material.

Objectius

 1. Reconèixer els principals patrons gràfics dels valors.
 2. Utilitzar els mètodes principals d'anàlisi gràfica aplicada al mercat de valors.
 3. Conèixer les principals fonts d'informació pública de cotitzacions borsàries.
 4. Adquirir els coneixements necessaris per a conèixer i desenvolupar indicadors tècnics d'anàlisi dels valors.
 5. Utilitzar els principals mètodes d'anàlisi tècnica aplicada al mercat de valors.
 6. Conèixer les metodologies principals de compravenda (trading) de valors.
 7. Augmentar la capacitat analítica relacionada amb la presa de decisions borsàries.

Competències

 1. Capacitat per a valorar críticament situacions financeres concretes i establir possibles evolucions dels mercats financers.
 2. Capacitat per a accedir als principals instruments financers i utilitzar-los.

Metodologia

Mitjançant l'aportació dels mòduls teòrics, es proposen a l'estudiant diversos exercicis que ha de resoldre, i se li demana que participi en els debats que es proposen. Totes aquestes activitats es fan en línia.

Continguts

Anàlisi gràfica (xartisme)

 1. Introducció.
 2. Classificació segons el tipus de gràfic.
 3. Classificació segons la periodicitat de les dades.
 4. Classificació segons el tipus d'escala .
 5. Suports i resistències.
 6. Tendència .
 7. Formacions de canvi de tendència.
 8. Formacions de continuació de tendència.
 9. Gràfics d'espelmes o candlestick charts.
 10. Gràfics de punts.
 11. Ones d'Elliott.
   

Anàlisi tècnica

 1. Introducció. Diferència amb l'anàlisi gràfica.
 2. Mitjanes mòbils.
 3. Indicadors.

Professorat

PRA: Joan Llobet Dalmases

Consultor: Salvador Torra Borras

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 198,00 €

Propera matrícula: agost 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació