Accès obert Vols més informació?

Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (II)

Seminari curs

Presentació

El curs Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (II)  dotarà l'estudiant d'un conjunt de tècniques que l'ajudaran a afrontar amb èxit, matèries en les quals s'usa  notació i resultats matemàtics com és el cas de les assignatures de l'àmbit de les matemàtiques, l'estadística i l'economia dels Estudis d'Economia i Empresa. Aquesta formació en matemàtiques proporcionarà a l'estudiant una base instrumental que li permetrà entendre un gran nombre de models i problemes econòmics.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (II)

Idioma: català

Objectius

Els objectius bàsics del curs són, per una banda, adquirir els coneixements fonamentals d'anàlisi matemàtica, i per altra banda, aprendre a usar-los en l'àmbit de les ciències econòmiques i empresarials.

Al final del curs, l'estudiant ha de ser capaç del següent:

 • Conèixer el concepte de funció real de variable real.
   
 • Interpretar les principals famílies de funcions: rectes, paràboles, funcions exponencials i logarítmiques, etc.
   
 • Conèixer el concepte de límit i les principals regles de càlcul.
   
 • Conèixer el concepte de derivada, les seves regles de càlcul i la seva interpretació geomètrica.
   
 • Usar la integració definida com a instrument per al càlcul d'àrees.
   
 • Aplicar tots els conceptes anteriorment esmentats, principalment la derivada, al plantejament i l'anàlisi dels principals problemes econòmics.

Competències

 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
   
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

Metodologia

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en format web. Al llarg del curs, cada participant farà dues activitats pràctiques. Per tal de resoldre-les rebrà informació del consultor, i també un retorn individualitzat.

Continguts

1. Funcions reals d'una variable real
1.1. Nocions bàsiques de variables reals: nombres reals, conjunts, aplicacions entre conjunts
1.2. Representació gràfica de funcions: eixos de coordenades, taula de valors, punts de tall, domini i recorregut
1.3. Funcions monòtones i extrems d'una funció
1.4. Funcions reals bàsiques: recta, paràboles, exponencials, logarítmiques, definides a trossos i trigonomètriques

2. Límits i continuïtat
2.1. Límits: intuïció, definició, límits laterals i càlcul de límits
2.2. Continuïtat: intuïció, definició, continuïtat en un punt, continuïtat en un interval i funcions contínues
2.3. Discontinuïtats

3. Derivació i integració
3.1. Funció derivada: definició, interpretació geomètrica, regles de càlcul, derivades
3.2. Aplicacions de la derivada: monotonia, convexitat, optimització i regla de l'Hôpital.
3.3. Integració: definició, regla de Barrow, integral definida i indefinida i aplicacions


Coneixements previs

És recomanable haver cursat Nocions bàsiques de matemàtiques per a l'economia i l'empresa (I).

Professorat

Jordi Sales Zaguirre

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 234,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324