Accès obert Vols més informació?

Llenguatge jurídic català

Seminari curs

Presentació

El llenguatge jurídic es pot definir com la varietat funcional de la llengua que s’usa en els textos del camp conceptual del dret.

Així, és llenguatge jurídic el de les resolucions, de les lleis, dels documents administratius o els de la pràctica administrativa, entre d'altres.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 27 juny 2018

Títol: Llenguatge jurídic català

Idioma: català

La configuració del llenguatge jurídic català ha estat marcada per dos factors essencials. D'una banda, per la importància de la tradició del llenguatge administratiu, que no és recent sinó que es remunta al segle XII i que ha tingut continuïtat des de llavors (amb més o menys intensitat segons els moments històrics). D'altra banda, per la influència de les propostes de modernització del llenguatge de l'Administració, a partir de moviments de renovació de la redacció com ara la llegibilitat i el llenguatge planer.

Aquesta varietat de llengua presenta trets específics que la diferencien d'altres varietats lingüístiques temàtiques. Habitualment el llenguatge jurídic es defineix pels comunicants que intervenen en la comunicació, pel nivell de formalitat que presenten els textos, pel canal de comunicació, per la finalitat dels textos, entre d'altres, i es caracteritza per una presència de lèxic específic, per uns usos sintàctics peculiars i per uns textos altament formalitzats.

Redactar un text jurídic és un procés complex que exigeix disposar, com a mínim, de tres tipus de coneixements diferents: coneixements conceptuals, o del camp del dret; coneixements lingüístics, o del funcionament del codi de la llengua catalana; i coneixements pragmàtics, o d'adequació del text a situacions comunicatives prèviament establertes. Tot i que la qualitat lingüística dels textos actuals millora cada dia, encara és habitual trobar-hi inadequacions (i fins i tot errors) relacionats amb la redacció de la frase i amb el lèxic, habitualment per influència del castellà, però també de l'anglès o del francès. Per esmenar aquestes inadequacions habituals, la llengua catalana disposa de recursos molt valuosos per a l'aprenentatge de llenguatge jurídic. Entre els diversos recursos, ocupen un espai important els materials en línia.

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d'aquest àmbit d'especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d'eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

 

Cursos relacionats

La UOC ofereix Cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Objectius

 • Conèixer les característiques del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d'aquest àmbit d'especialitat
   
 • Conèixer i usar les eines i els recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català
   

Competències

 • Capacitat d'anàlisi, comprensió i redacció de textos jurídics.
   
 • Coneixements superiors de la llengua de treball.
   
 • Habilitat per a treballar de manera autònoma.
   
 • Habilitats per a gestionar la informació (habilitat per a cercar i analitzar informació procedent de fonts diverses).
   
 • Interès per la qualitat lingüística.
   
 • Coneixements generals bàsics de l'àrea d'especialitat (dret).
   
 • Capacitat d'anàlisi i comprensió de textos jurídics.
   
 • Coneixement de les eines i els recursos útils per a la redacció i la traducció jurídica.
   
 • Coneixement de les característiques del llenguatge jurídic català
   
 • Coneixement i ús correcte de la terminologia jurídica
   
 • Capacitat d'identificar els diversos tipus de textos jurídics

Continguts

1. Varietats de la llengua
1.1. Varietats i registres de la llengua
1.2. Llengua estàndard
1.3. Llenguatges d'especialitat: el llenguatge jurídic com a varietat lingüística funcional
1.4. El marc legal de la llengua en l'àmbit jurídic: la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística i el seu desplegament reglamentari

2. El llenguatge jurídic català: configuració i característiques
2.1. La tradició del llenguatge jurídic: història del llenguatge jurídic català
2.2. La modernitat del llenguatge jurídic: normes i convencions internacionals
2.3. Els moviments de renovació de la redacció (llegibilitat, llenguatge planer i lectura fàcil)
2.4. La influència del llenguatge jurídic castellà. L'estil del català jurídic

3. El procés de composició del text. Criteris generals de redacció en el llenguatge jurídic
3.1. Anàlisi de la situació de comunicació: propietats textuals, processos de composició, organització de les idees i revisió
3.2. Criteris generals de redacció en el llenguatge jurídic, regles d'economia i claredat

4. Convencions del llenguatge jurídic
4.1. Tractament personal, fórmules de salutació i comiat, tractaments protocol·laris
4.2. Majúscules i minúscules. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols
4.3. Altres: citacions de textos legals, indicacions de quantitat, de temps i de lloc, aspectes gràfics, traducció de noms oficials
4.4. Criteris de traducció de textos normatius

5. Inadequacions de morfologia i sintaxi
5.1. Presentació de les inadequacions lingüístiques més habituals en el llenguatge jurídic
5.2. Resolució i pràctica dels problemes

6. Terminologia i fraseologia jurídiques
6.1. Criteris generals: precisió terminològica
6.2. L'organització terminològica en l'àmbit jurídic i administratiu: la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu i el TERMCAT
6.3. Lèxic i fraseologia. Les inadequacions lèxiques més habituals: presentació, resolució i pràctica

7. Documents jurídics
7.1. Textos normatius
7.2. Escrits de les parts (escrits d'iniciació i escrits de la fase de desenvolupament)
7.3. Comunicacions i resolucions judicials. Documents administratius. Documents notarials

8. Instruments de suport a la redacció de textos jurídics
8.1. Materials lingüístics sobre llenguatge jurídic: textos legals, manuals, formularis, diccionaris, vocabularis, bases de dades, corpus, adreces web (suport paper i electrònic)
8.2. Eines de traducció i correcció. Organismes d'assessorament lingüístic


Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Professorat

Maria Gené Gil

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 198,00 €

Propera matrícula: agost 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació