Accès obert Vols més informació?

Coneix el llatí

Seminari curs

Presentació

Seminari introductori a l'essència de la llengua llatina, als seus aspectes gramaticals i al lèxic més bàsics. Una aproximació al llatí mitjançant activitats pràctiques de reflexió lingüística, de deducció i de comparació de mots i frases entre llengües.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 27 juny 2018

Títol: Coneix el llatí

Idioma: català

Aquest curs es dirigeix a tothom que vulgui iniciar-se en les particularitats més elementals del llatí i a persones que necessitin refrescar aquests conceptes bàsics per requeriments acadèmics. Igualment, el seminari està dissenyat per a consolidar aspectes de la gramàtica (tant morfosintàctics com lèxics) a través d'activitats pràctiques de lectura i traducció, de manera que resulti profitós a alumnes que ja hagin realitzat algun curs de llengua llatina.

Objectius

 • Facilitar el coneixement (o la seva represa) de les particularitats gramaticals més essencials del llatí (en especial, la declinació i la conjugació)
   
 • Posar en evidència les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de morfologia i sintaxi
   
 • Adquirir nocions bàsiques de metodologia lingüística
   
 • Iniciar-se en la traducció de frases breus o, segons el cas, de dificultat mitjana bo i adquirint pràctica i agilitat en lús del diccionari bilingüe

Competències

 • Conèixer i saber usar els elements bàsics (i també altres de més específics) de la gramàtica llatina
   
 • Conèixer i saber usar un vocabulari bàsic
   
 • Conèixer i saber usar una metodologia per a l'anàlisi de frases breus o textos breus (segons la tipologia d'alumne) en llengua llatina
   
 • Conèixer i saber valorar la vinculació del català amb el llatí

Metodologia

L'estudiant disposarà en pdf d'un material didàctic adequat (Iniciació a la llengua llatina) i unes activitats dissenyades d'acord amb els objectius descrits i el temps disponible. Es farà servir el fòrum per a resoldre i comentar col·lectivament les activitats. Així mateix, el consultor facilitarà tot un seguit d'enllaços, documents i altres recursos per a l'ampliació o consolidació dels coneixements.

La participació individual en el fòrum i un exercici final permetran la superació del curs.

Continguts

1. El llatí. La seva flexió i la pronunciació

2. Primera i segona declinacions. Adjectius de primera classe

3. Tercera declinació. Adjectius de segona classe

4. Quarta i cinquena declinacions. Pronoms (personal, reflexiu, possessiu, demostratiu*, relatiu*, interrogatiu*)

5. El verb llatí: temes de present i perfet (veu activa). El verb `sum' i el seu ús. La veu passiva*

6.* Formes nominals del verb i les seves construccions sintàctiques pròpies

7. La sintaxi dels casos: valors i usos. Anàlisi i traducció 

*S'assenyalen amb un asterisc aquells que només s'exigiran als alumnes de nivell més avançat de llatí


Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d'aquest curs. En el cas que es matriculin alumnes amb coneixements o cursos previs de llengua llatina, aquests rebran atenció individualitzada.

Professorat

Ramon Torné Teixidó

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 173,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació