Accès obert Vols més informació?

Gestió pressupostària

Seminari curs

Presentació

El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 27 juny 2018

Títol: Gestió pressupostària

Idioma: català

Objectius

 • Ubicar la rellevància del pressupost dins del conjunt d’accions que conformen el que es denomina la planificació estratègics de l’empresa
   
 • Conèixer els principals tipus i tècniques d’elaboració dels pressupostos
   
 • Ser capaç d’obtenir uns estats financers pressupostats a partir d’unes estimacions d’ingressos i despeses futures
   
 • Saber capaç d’interpretar les desviacions que sorgeixen de comparar previsió i realitat

Competències

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
   
 • Capacitat per a treballar amb full de càlcul
   
 • Capacitat per a entendre la rellevància del pressupost com a eina de gestió
   
 • Capacitat per a elaborar estats financers pressupostats
   
 • Capacitat per a valorar críticament la situació econòmica i financera pressupostada

Metodologia

Metodologia UOC que situa a l'estudiant en el centre del procés d'un aprenentatge actiu. Resolució de problemes a través d'activitats d'aprenentatge i proposta de casos pràctics d'elaboració i gestió de pressupostos. Es disposarà de material didàctic editat amb metodologia de la UOC i de recursos a l'aula segons temàtica.

L'avaluació continuada és materialitzarà en un conjunt d'activitats guiades i comentades pel professorat consultor que permetrà mesurar l'aprenentatge progressiu dels participants i l'assoliment dels objectius del programa. El model d'avaluació continuada que es planteja és obligatori per a la superació del curs.

Continguts

1. La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
1.1. Estratègia i pressupost
1.2. La planificació i el control

2. Tècniques pressupostàries
2.1. Els pressupostos incrementals
2.2. Els pressupostos de base zero (PBZ)

3. El procés pressupostari
3.1. Etapes en l’elaboració d’un pressupost
3.2. Tipus de pressupostos

4. Components del pressupost global de l’empresa
4.1. Pressupostos operatius
4.2. Pressupostos financers

5. El control del pressupost
5.1. Obtenció i anàlisi de les desviacions mitjançant un pressupost estàtic o rígid
5.2. Obtenció i anàlisi de les desviacions mitjançant un pressupost flexible


Coneixements previs

Introducció a la comptabilitat i Introducció a l'anàlisi de costos.

Professorat

Marta Papasseit Boix

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació