Accès obert Vols més informació?

Estrès i cervell

Seminari curs

Presentació

L'estrés posa en marxa un conjunt de respostes fisiològiques Poden ser de molts tipus, com ara respostes fisiològiques útils per respondre a emergències agudes físiques, però no per respondre de forma sostinguda a pressions psicològiques i socials. També, per exemple, poden ser respostes adaptatives, mobilitzant l'energia ràpidament perquè els músculs tinguin els recursos metabòlics necessaris de forma immediata en una situació de perill.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Estrès i cervell

Si visquéssim en un estat d'emergència permanent les reserves energètiques minvarien i augmentaria el risc de desenvolupar malalties; tindríem dificultats per activar processos de recuperació tissular i fins i tot correríem el risc d'inhibir el creixement; tindríem més probabilitats de sofrir hipertensió, aterosclerosi i danys en el sistema cardiovascular; disminuiria l'impuls sexual; augmentaria el risc de sofrir trastorns gastrointestinals; el nostre son i el nostre estat d'ànim es veurien afectats; el sistema immunitari deixaria de funcionar correctament, i certes regions del cervell es veurien alterades. Queda clar, doncs, que la resposta d'estrès, si s'activa de manera crònica, o si no es pot desactivar quan desapareix l'agent estressant, pot portar-nos problemes seriosos de salut.

 

Cursos relacionats

 • Cervell i emocions
 • Art i psicoanàlisi
 • Entrenament Emocional. Intel·ligència emocional

Objectius

 • Entendre què és la resposta d'estrès

 • Analitzar la resposta d'estrès en termes adaptatius

 • Conèixer com el cervell regula la resposta d'estrès

 • Estudiar com l'estrès pot modificar el nostre sistema nerviós i com pot afectar a l'estat de salut físic i psicològic

 • Conèixer els principals factors que poden modular la resposta d'estrès i poden minimitzar el seu efecte nociu

Competències

 • Analitzar i sintetitzar

 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin

 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti

 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d'un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible

 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats

 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al seu funcionament

Metodologia

El model pedagògic de la UOC fonamenta el procés d'aprenentatge dels estudiants en l'avaluació continuada, que consisteix en la realització d'un seguit d'activitats d'aprenentatge al llarg del curs.

Per a una assimilació gradual, continuada i integradora dels continguts del curs us recomanen realitzar les PAC que s'aniran proporcionant al llarg del curs. Aquest recurs metodològic s'integra dins del model pedagògic de la UOC, que es basa en les directrius del nou Espai Europeu d'Ensenyament sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d'aprenentatge que cal assolir mitjançant l'estudi dirigit de l'avaluació continuada (AC).

És molt convenient realitzar les activitats que es van proposant en cada apartat del temari ja que possibiliten relacionar els diferents continguts teòrics amb exemples pràctics i concrets. També és convenient utilitzar amb la màxima freqüència els espais d'interacció a l'aula virtual, per això us recomanem accedir cada dia a l'aula i entrar als seus diferents espais per a realitzar un bon seguiment de les propostes d'estudi i els suggeriments puntuals del consultor. Resulta molt positiu compartir qualsevol dubte que sorgeixi en la lectura del material; els companys, en primera instància, i el consultor, sempre que sigui necessari, intentaran donar resposta a aquests dubtes.

Continguts

 • Què és l'estrès?

 • Fisiologia de la resposta d'estrès

 • Estrès i malaltia

 • Sexe, plaer i estrès

 • L'estrès, la memòria i el somni

 • Factors psicosocials que modulen la resposta d'estrès

 • Estrès, depressió i ansietat

 • Un cervell estressat?


Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Professorat

Ana Moreno Alcazar

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta: 26 de juny, últim dia

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324