Accès obert Vols més informació?

Aquest seminari té com a objectiu introduir l'estudiant en l'àmbit del dret de l'esport des de vessants diferents i amb un component pràctic, tractant de temes actuals amb l'anàlisi de casos o experiències que aborden diferents perspectives de l'esport i el dret.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 27 juny 2018

Títol: Esport i Dret

Idioma: castellà

No es pot deixar de banda el lligam entre l'esport i la gestió esportiva, entesa des d'una visió global com a governança i alhora des d'una perspectiva interdisciplinària (jurídica, mèdica, ètica i de transparència) com a fenomen polièdric i complex que va més enllà de l'àmbit esportiu.

Es vol donar a conèixer quin és el marc normatiu en l'àmbit de l'esport i la política esportiva que fa cadascun dels actors implicats, com, per exemple, l'esport associatiu, l'esport escolar, l'esport d'alt rendiment, l'esport universitari, les principals organitzacions i les seves competències.

Així mateix, s'aborden el pes de l'economia de l'esport, la formació i les professions que hi ha a l'entorn de l'esport, l'esport i el dopatge, i les vies de resolució de conflictes. També s'analitza què cal fer per a crear un club o una associació i quines obligacions té l'entitat des del moment que es crea, incidint en les principals novetats legislatives.

Finalment, també es tenen en compte qüestions rellevants en relació amb les subvencions, la contractació administrativa, el procediment administratiu i la transparència, i qüestions que hi estan relacionades a partir de l'anàlisi de casos.

Objectius

 1. Conèixer el marc normatiu en l'àmbit de l'esport.
 2. Saber què fa cadascun dels actors implicats en l'esport (qui fa què?).
 3. Saber quin és el pes de l'economia de l'esport.
 4. Conèixer la formació i les professions que hi ha a l'entorn de l'esport.
 5. Analitzar la relació entre l'esport i el dopatge.
 6. Conèixer els tràmits que cal fer per a crear un club o una associació.
 7. Conèixer quines són les obligacions bàsiques d'aquestes entitats, tenint en compte els diversos canvis que hi ha hagut en la legislació vigent.
 8. Conèixer l'impacte en la gestió esportiva de les subvencions, la contractació administrativa, el procediment administratiu i la transparència.

Competències

 1. Cerca d'informació, documentació i fonts de referència per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprenentatge autònom i permanent per a una reacció i adaptació correcta davant de la realitat canviant i complexa.
 3. Anàlisi crítica de l'ordenament i la seva aplicació.

Metodologia

 • Lectura dels continguts del material de referència i dels recursos que es publiquen a l'aula, i realització d'exercicis i de casos pràctics que ajudin a integrar el coneixement.
 • Participació en els espais de comunicació: fòrum i debat.
 • Material elaborat per a cadascun dels apartats en format textual, incloent-hi taules, gràfics, imatges, etc., en format PDF. El material es planteja de caràcter divulgatiu, atès que el curs és introductori, fent esment dels aspectes que tenen més incidència i, especialment, dels darrers canvis legislatius.
 • Altres recursos: relació de lleis de referència, pàgines web de les principals institucions de referència de l'esport i guies de suport per a les entitats esportives.

Continguts

 1. Quin és el marc normatiu en l'àmbit de l'esport?
 2. Quins tipus d'entitats esportives hi ha i quines són les característiques generals dels clubs i associacions esportius?
 3. Què cal fer per a crear un club o associació específicament?
 4. Quines són les obligacions bàsiques dels clubs o associacions?
 5. Quin és el concepte d'utilitat pública?
 6. Quins beneficis fiscals poden obtenir les associacions?
 7. Quin és el procediment que cal seguir per a sol·licitar la declaració d'utilitat pública d'una associació?
 8. Quins beneficis tenen les entitats declarades d'utilitat pública? Quines obligacions tenen?
 9. El pes de l'economia de l'esport.
 10. La formació i les professions que hi ha a l'entorn de l'esport.
 11. El dopatge en el món de l'esport.
 12. La resolució de conflictes en l'àmbit esportiu.
 13. L'impacte en la gestió esportiva de les subvencions, la contractació administrativa, el procediment administratiu i la transparència.

Professorat

Coordinació:

Dra. Ana Maria Delgado

 

Col·laborado docent:

Georgina Maresme Olivella

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació