Accès obert Vols més informació?

Prevenció i lluita contra la corrupció

Seminari curs

Presentació

La corrupció és un dels principals problemes dels ciutadans. Per donar resposta als nombrosos casos de corrupció, tradicionalment, s'han adoptat diferents mecanismes reactius principalment des del Dret penal que, en els darrers anys es veuen complementats amb mecanismes preventius regulats pel Dret administratiu.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Prevenció i lluita contra la corrupció

En aquest curs es facilitaran instruments per fer una diagnosi de la situació de la corrupció a Espanya i el seu impacte en les institucions, s'analitzarà i valorarà el paper que el Dret administratiu pot desenvolupar per prevenir i lluitar contra la corrupció en les administracions públiques fent especial menció a la futura regulació sobre transparència, s'estudiaran els diferents delictes contra l'Administració pública que regula el Codi Penal i els mecanismes de persecució d'aquesta classe de delinqüència.

Objectius

 • Conèixer les situacions de risc pel que fa a la corrupció, en particular en relació a les administracions públiques espanyoles.
   
 • Aproximar-se a la futura regulació sobre transparència administrativa.
   
 • Analitzar la normativa sobre conflictes d'interessos.
   
 • Conèixer els tipus delictius contra l'Administració pública i la seva aplicació judicial.
   
 • Conèixer els mecanismes jurídics de persecució dels delictes de corrupció.

Competències

 • Ser capaç d'identificar les situacions de risc respecte a la corrupció.
   
 • Ser capaç de valorar l'impacte en les institucions.
   
 • Ser capaç de plantejar els instruments que conformen una estratègia per prevenir i lluitar contra la corrupció.
   
 • Ser capaç d'intervenir professionalment en processos penals o administratius relacionats amb la corrupció.

Metodologia

El curs es basarà en un debat introductori i la resolució de dues PAC.

Continguts

1. La corrupció a les administracions públiques espanyoles

2. La prevenció de la corrupció
2.1. La transparència administrativa
2.2. La prevenció dels conflictes d'interessos
2.3. Les agències anticorrupció

3. La resposta penal a la corrupció
3.1. Aspectes generals
3.2. Els delictes contra l'Administració pública
3.3. Altres infraccions penals
3.4. La persecució penal de la corrupció: el paper de la Fiscalia anticorrupció.


Coneixements previs

Es recomana haver cursat les assignatures de Dret administratiu i Dret penal (Grau de Dret) o Dret públic i Dret penal (Grau de Criminologia).

Professorat

María José Rodríguez

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324