Accès obert Vols més informació?

Contaminació electromagnètica i salut

Seminari curs

Un organisme viu és un gran sistema de comunicació cel·lular en el qual intervenen senyals electromagnètics. En aquest escenari resulta raonable pensar que l'entorn pot exercir un efecte sobre aquests processos de comunicació cel·lular.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Contaminació electromagnètica i salut

Idioma: castellà

L'avenç tecnològic actual ens porta a viure en un espai artificial afectat per camps electromagnètics que creixen indiscriminadament i amb escassa regulació, i es genera el dubte raonable d'un possible efecte nociu d'aquestes interferències sobre el nostre sistema de comunicació biològic. El camp de la medicina s'enfronta al que pot ser el repte de salut més important del segle XXI i això s'està convertint en motiu de preocupació dels governs.

L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar una resolució sobre perills potencials dels camps electromagnètics i el seu efecte en el medi ambient en la seva sessió del 27 de maig del 2011. En aquesta resolució s'insta els governs a aplicar el principi de precaució mentre l'avaluació científica no sigui concloent respecte als possibles riscos sobre la salut. Es demana l'augment de finançament per a recerques independents per a replantejar les bases científiques i els estàndards actuals per a camps electromagnètics no ionitzants. Per a això insta els estats a aplicar el principi ALARA (As Low As Reasonably Achievable) com a principi bàsic per a garantir la seguretat davant de radiacions electromagnètiques.

Això ha de ser tingut especialment en compte per als nens i adolescents, perquè ells són més sensibles a la radiació, i insta a utilitzar principalment connexions per cable i regular o prohibir els telèfons mòbils als estudiants a les escoles.

A més d'aquesta prohibició, es recomana que s'estableixin nous límits en els nivells d'exposició així com un etiquetatge en els dispositius que avisi de l'existència de radiació electromagnètica. Es recomana igualment que es duguin a terme «campanyes d'informació específiques adreçades a professors, pares i nens per a alertar del risc de l'ús primerenc, imprudent i perllongat dels telèfons mòbils i altres dispositius que emeten microones», així com plans d'informació per a la societat.

Els resultats d'aquest estudi, segons la mateixa Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), indiquen que hi ha prou indicis o nivells d'evidència científica d'efectes biològics nocius. Aquestes evidències, segons el Consell d'Europa, són suficients per a aplicar el principi de precaució i prendre mesures preventives urgents. En aquest curs es coneixeran les principals fonts d'exposició a camps electromagnètics als quals habitualment ens trobem exposats, així com mesures per a minimitzar-ne l'efecte i polítiques d'ús raonable aplicant el principi de precaució.

Objectius

 1. Conèixer els principals efectes de les radiacions electromagnètiques sobre l'organisme així com la normativa actual.
 2. Conèixer les principals fonts de radiació electromagnètica de baixa freqüència.
 3. Conèixer les principals fonts de radiació electromagnètica d'alta freqüència.
 4. Conèixer les principals mesures de protecció contra la sobreexposició a fonts de radiació electromagnètica.

Competències

 • Capacitat per a conèixer les diferents fonts de contaminació electromagnètica no ionitzants de baixa freqüència i d’alta freqüència.
 • Capacitat per a conèixer els mecanismes per a minimitzar els efectes dels camps electromagnètics radiants sobre el nostre organisme.

Metodologia

La metodologia d'aquest programa es basarà en l'avaluació contínua. Per a això l'estudiant llegirà articles, normatives i documentació diversa sobre la qual s'establiran debats i discussions guiats pel professor amb l'objectiu d'adquirir les competències del curs. Es valorarà el curs sobre la base de la participació dels estudiants en les diferents activitats proposades a l'aula.

Continguts

 1. Efectes de la radiació electromagnètica sobre els éssers vius.
 2. Normativa europea sobre exposició a camps electromagnètics.
 3. Principals fonts de radiació electromagnètica de baixa freqüència i efectes sobre l'organisme.
 4. Principals fonts de radiació electromagnètica d'alta freqüència i efectes sobre l'organisme.
 5. Mesures preventives d'exposició a fonts de radiació electromagnètica.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324