Accès obert Vols més informació?

Conductes addictives i cervell

Seminari curs

Presentació

Les conductes addictives constitueixen un dels principals problemes de salut pública al món. Les addiccions s'inicien com a comportaments plaents, però posteriorment l'individu pot desenvolupar-ne una dependència i perdre el control del seu ús.

En aquest cas, disminueix el plaer associat al consum de la substància o bé al comportament addictiu i l'ús es transforma en una necessitat. Les conductes addictives poden donar-se davant del consum de substàncies o drogues, però també en comportaments reforçants que poden esdevenir compulsius, com el menjar, el joc, el sexe i les noves tecnologies.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 7 febrer 2018

Títol: Conductes addictives i cervell

El cervell és l'òrgan del sistema nerviós que modifica la seva estructura en funció de l'experiència amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis de l'entorn. Del cervell depenen els processos mentals i els nostres comportaments.

El consum de drogues o bé la realització de conductes plaents activa els circuits neurals de la recompensa, que ens permeten sentir plaer i motivació. No obstant això, una activació sostinguda en el temps pot generar canvis en el sistema nerviós que s'associen al desenvolupament d'un comportament addictiu i que permeten explicar els processos de dependència.

Aquest curs pretén oferir una descripció de les bases neurobiològiques de la conducta addictiva, coneixent els principals efectes de les drogues d'abús com, per exemple, l'alcohol, el cànnabis i els psicoestimulants, i entenent altres addiccions, com el joc patològic, l'addició al sexe o a internet.

 

Cursos relacionats

 • Màster universitari de Neuropsicologia.
 • Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil.
 • Màster universitari de Psicologia General Sanitària.

Objectius

Al final del curs sobre conductes addictives i cervell, els estudiants han d'haver adquirit els objectius següents:
 
 1. Conèixer què és un estat motivacional i els tipus de motivacions.
 2. Entendre el substrat neural del reforç i entendre com el cervell regula la capacitat que tenim d'experimentar plaer.
 3. Comprendre les fases del procés d'addicció i la seva base neurobiològica. 
 4. Identificar els efectes físics, emocionals i psicològics de les diferents substàncies d'abús.
 5. Conèixer els mecanismes neurals implicats en les diferents drogues d'abús.
 6. Entendre el desenvolupament d'altres conductes addictives: sexe, joc i noves tecnologies.
 7. Conèixer els principals tractaments de deshabituació i desintoxicació per l'addicció a diferents drogues.

Competències

La participació en aquest programa ofereix coneixement sobre els mecanismes cerebrals que expliquen com una conducta addictiva pot generar un abús i una addicció. 
 
L'estudiant pot adquirir les competències següents:
 
 • Conèixer els efectes de les principals substàncies i drogues d'abús. 
 • Comprendre les característiques neurobiològiques del procés addictiu. 
 • Entendre les característiques d'altres conductes addictives. 
 • Conèixer els principals tractaments de deshabituació i desintoxicació.

Metodologia

El model pedagògic de la UOC fonamenta el procés d'aprenentatge dels estudiants en l'avaluació continuada, que consisteix a fer un seguit de proves al llarg del semestre (proves d'avaluació continuada o PAC). Per a una assimilació gradual, continuada i integradora dels continguts de l'assignatura és recomanable fer les PAC que s'aniran proporcionant durant el semestre.
 
Aquest recurs metodològic s'integra dins del model pedagògic de la UOC, que es basa en les directrius del nou espai europeu d'ensenyament superior sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d'aprenentatge que cal assolir mitjançant l'estudi dirigit de l'avaluació continuada (AC). 
 
La metodologia del curs combina diferents tipus d'activitats:
 
 • Lectura del material de manera autònoma.
 • Realització de les proves d'avaluació continuada (PAC) mitjançant l'aprenentatge basat en problemes i casos (individual o en grup).
 • Participació en fòrums i debats.
 • Visualització de continguts audiovisuals.

Continguts

 1. Introducció a la psicobiologia de l'addicció
  1. Organització del sistema nerviós i comunicació neural
  2. Sistemes motivacionals i plaer
  3. Circuit neural de reforç
 2. Característiques neurobiològiques del procés addictiu: tolerància, síndrome d'abstinència i deler (craving)
 3. Efectes conductuals i mecanismes d'acció de les diferents substàncies d'abús
  1. Depressores: alcohol, opiacis, hipnosedants
  2. Estimulants: nicotina, cafeïna, cocaïna, amfetamina
  3. Mixtes: cànnabis, al·lucinògens i èxtasi
 4. Altres conductes addictives: sexe, joc i noves tecnologies 
 5. Principals tractaments de deshabituació i desintoxicació

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324