Accès obert Vols més informació?

Cervell i emocions

Seminari curs

Presentació

Què són les emocions? Les emocions consisteixen en patrons (autonòmics, endocrins i conductuals) típics d'una espècie.

Crèdits: 1 ECTS

Durada: 25 hores

Inici: 28 juny 2017

Títol: Cervell i emocions

En els éssers humans, l'emoció es considera un estat de l'organisme amb diferents formes de manifestació:

 1. Es tracta d'un estat amb un nivell d'activació fisiològica determinat, d'acord amb l'activitat del sistema nerviós autònom i del sistema neuroendocrí (components autonòmic i endocrí).
 2. Es genera tot un ventall de respostes motores, tant de la musculatura facial com de la resta de músculs (component conductual).
 3. Hi ha un processament cognitiu que permet al subjecte de fer una valoració de la situació i ser conscient d'aquest estat emocional en el qual es troba (component cognitiu o sentiment).

En general, podem dir que les emocions són disposicions amb una base neural que faciliten la posada en marxa de reaccions apropiades als esdeveniments que tenen lloc i tenen una importància biològica per a l'individu, la qual cosa permet una resposta que en faciliti l'adaptació a les demandes de la situació que generalment resulta canviant.

Suposem que un animal determinat veu un possible depredador. Es tracta d'un estímul visual que té una importància especial per a l'animal, ja que en tractar-se d'un depredador podria atemptar contra la seva integritat física. D'aquesta manera, aquest estímul posa en marxa una determinada conducta defensiva que prepara l'organisme per a l'atac o la fugida (o, en alguns casos, facilita que passi inadvertit pel depredador, cosa que en potencia la immobilització), redistribuint el flux sanguini dels òrgans interns a les fibres musculars perifèriques, alliberant les hormones que són característiques de la resposta d'estrès (catecolamines i glucocorticoides), augmentant la vigilància, facilitant la resposta de sobresalt i alterant la respiració, el ritme cardíac i la pressió sanguínia, etc.

Una cosa semblant (encara que no amb les mateixes conseqüències ni implicacions adaptatives) ens pot succeir quan estem veient al cinema una pel·lícula de terror. En el moment més àlgid de la pel·lícula, quan l'assassí està sotjant una pobra noia enmig d'un erm fosc, nosaltres (que som mers espectadors de la història presentada a la pel·lícula) experimentem una sèrie de canvis al nostre organisme. Si algú ens toqués enmig de la foscor del cinema a l'espatlla d'una manera inesperada, podríem proferir un crit a la sala i tirar el bol de crispetes que tenim entre les nostres cames. Una de les explicacions que podem donar a aquesta situació és que la visió de la pel·lícula ha elicitat un conjunt de canvis fisiològics al nostre organisme, cosa que facilita la resposta de sobresalt en experimentar un estímul somatosensorial (en aquest cas, que algú ens toqués el braç). En altres circumstàncies, aquest estímul simplement hauria aconseguit una mera resposta d'orientació, que possibilitaria que ens giréssim a veure qui reclamava la nostra atenció.

En els éssers humans, l'emoció va acompanyada de sentiments. Quan parlem amb una altra persona sobre les nostres emocions, normalment ens solem referir a com ens sentim i no a conductes prefixades que s'han posat en marxa en experimentar una situació determinada. Ens referim a experiències privades i subjectives. Hem de tenir present que són els tres components inicials d'una emoció (component autonòmic, component endocrí i component conductual) els que possibiliten la supervivència i adaptació al medi canviant i no l'experiència privada o sentiment (component cognitiu). Per aquest motiu, és lògic pensar que en l'evolució filogenètica del teixit nerviós de primer aparegués l'emoció i posteriorment el sentiment.

Al llarg d'aquest curs intentarem descriure com s'organitzen les emocions en termes psicològics i com es representen al cervell. Hem de tenir present que des d'algunes teories psicològiques es tendeix a definir l'emoció en relació al que és un sentiment conscient. Com que resulta molt complicat establir una explicació neurobiològica dels fenòmens conscients i de la pròpia consciència, també pot ser problemàtic definir les emocions com a estats de consciència. Així mateix, hem de tenir present que molts estudis neurobiològics sobre les emocions s'han dut a terme en diferents espècies, cosa que dificulta en gran manera definir-les partint del sentiment conscient.

 

Cursos relacionats

 • Estrès i cervell
 • Entrenament Emocional. Intel·ligència emocionals
 • Art i psicoanàlisi

Objectius

 • Definir què és una emoció i conèixer-ne l'evolució des d'un punt de vista filogenètic
 • Entendre la naturalesa del processament de la informació emocional
 • Conèixer els components que formen una emoció com a resposta
 • Comprendre com l'emoció es pot constituir com un mecanisme de comunicació
 • Descriure les principals teories de l'emoció
 • Comprendre què és la lateralització de les emocions
 • Analitzar el paper de l'hipotàlem en la regulació de la resposta emocional
 • Entendre les bases neurals i endocrines de l'agressió
 • Analitzar la implicació de l'amígdala en l'aprenentatge emocional i en la cognició social
 • Descriure els principals efectes de les lesions de l'amígdala i de l'escorça prefrontal sobre el processament de la informació emocional
 • Analitzar el paper de l'escorça orbitofrontal en l'aprenentatge emocional, l'agressió, la cognició social, els judicis morals, el reconeixement emocional i la flexibilitat conductual
 • Descriure la implicació de l'escorça prefrontal dorsolateral, l'escorça cingular anterior i l'ínsula en el processament de la informació emocional
 • Descriure les principals influències emocionals sobre les funcions cognitives: percepció, atenció, aprenentatge i memòria i presa de decisions
 • Relacionar l'emoció amb la cognició social

Competències

 • Analitzar i sintetitzar
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d'un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible
 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats
 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al seu funcionament

Metodologia

El model pedagògic de la UOC fonamenta el procés d'aprenentatge dels estudiants en l'avaluació continuada, que consisteix en la realització d'un seguit d'activitats d'aprenentatge al llarg del curs. 

Per a una assimilació gradual, continuada i integradora dels continguts del curs us recomanen realitzar les activitats d'aprenentatge que s'aniran proporcionant al llarg del curs. Aquest recurs metodològic s'integra dins del model pedagògic de la UOC, que es basa en les directrius del nou Espai Europeu d'Ensenyament sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d'aprenentatge que cal assolir mitjançant l'estudi dirigit de l'avaluació continuada (AC).

És molt convenient realitzar les activitats que es van proposant en cada apartat del temari ja que possibiliten relacionar els diferents continguts teòrics amb exemples pràctics i concrets. També és convenient utilitzar amb la màxima freqüència els espais d'interacció a l'aula virtual, per això us recomanem accedir cada dia a l'aula i entrar als seus diferents espais per a realitzar un bon seguiment de les propostes d'estudi i els suggeriments puntuals del consultor. Resulta molt positiu compartir qualsevol dubte que sorgeixi en la lectura del material; els companys, en primera instància, i el consultor, sempre que sigui necessari, intentaran donar resposta a aquests dubtes.

Continguts

1. Introducció a l'estudi de les emocions
1.1. Components i control neural de l'emoció
1.2. L'emoció com a llenguatge

2. Teories de l'emoció
2.1. Primers estudis
2.2. Visió actual

3. Lateralització de les emocions
3.1. Reconeixement de les emocions
3.2. Expressió emocional
3.3. Lateralització funcional de l'escorça: emocions positives i emocions negatives

4. Anatomia de les emocions
4.1. L'origen del concepte de sistema límbic
4.2. Hipotàlem
4.3. El paper de l'amígdala en les emocions
4.4. Escorça i emocions


Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Professorat

Ana Moreno Alcázar

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula »


Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

En els programes oberts, si us matriculeu de més d'un seminari, us beneficiareu d'un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Si heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat. 

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 203,00 €

Matrícula oberta: 26 de juny, últim dia

Matricula't

Inici de docència: juny 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Què són els Seminaris i cursos?

Consulta les preguntes més freqüents

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324