Convalidacions i reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis cursats anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional.

Per a fer-ho, a la Universitat hi ha dos tràmits: l'avaluació d'estudis previs (AEP) i el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).

La legislació diu que els titulats de llicenciatures, enginyeries i diplomatures que vulguin accedir a una altra titulació de grau de la mateixa branca de coneixement podran reconèixer tots els crèdits de formació bàsica d'aquesta branca de coneixement.

Les assignatures de formació bàsica d'un grau poden pertànyer a branques de coneixement diferents. Això és important perquè en l'AEP només se us convalidaran els crèdits bàsics de les assignatures que siguin de la mateixa branca de coneixement que el grau de destí.

Quan els estudis aportats siguin d'ensenyaments universitaris oficials de l'actual ordenació acadèmica (EEES) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el pla d'estudis de grau de destí, també s'avaluarà el reconeixement dels crèdits bàsics del pla d'estudis de grau de destí. Per tant, la UOC ha d'assegurar que reconeixerà, en forma de còmput o bé per continguts, el creditatge corresponent a la formació bàsica de la mateixa branca.

  1. Què és el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP)?

El reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP) és el tràmit que permet que es reconeguin assignatures, de pràctiques o altres, en funció de l'experiència professional demostrada a partir d'un seguit d'evidències. D'aquesta manera, els estudiants amb un bagatge professional relacionat amb la seva titulació i que ho acrediten documentalment poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació, en funció de les taules que els estudis han definit per al reconeixement.

  2. Qui pot demanar el RAEP?

Podeu demanar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional els estudiants o futurs estudiants d'un grau, màster universitari o postgrau en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior, en funció de les taules de reconeixement aprovades per a cada titulació.

És a dir, no cal estar matriculat de la titulació on es vol reconèixer l'experiència professional abans de fer la sol·licitud.

Recordeu que si heu demanat accés a una titulació però encara no us heu matriculat, la sol·licitud de RAEP només tindrà validesa si us matriculeu en el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la sol·licitud de RAEP caducarà i l'haureu de tornar a demanar.

 

  3. Estudis que reconeixen l'experiència professional

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 

Estudis de Dret i Ciència Política

 

Estudis d'Arts i Humanitats

 

Estudis d'Economia i Empresa

 

Estudis de Ciències de la Informació i Documentació

 

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

 

Estudis de Ciències de la Salut

 

  4. Procediment per a demanar el RAEP

Podeu fer la sol·licitud de reconeixement de l'experiència professional.

El tràmit té un cost i el pagament es fa en línia amb targeta.

Els estudiants dels graus d'Enginyeria Informàtica i de Tecnologies de Telecomunicació i dels màsters d'Enginyeria informàtica i de Seguretat de les tecnologies de la informació heu de fer la sol·licitud per mitjà dels col·legis professionals o presentant el certificat professional de referència. Consulteu-ne tota la informació.

Podeu consultar l'estat de la sol·licitud des del vostre expedient, a la pestanya Sol·licituds.

  5. Resolució del RAEP

La resolució del reconeixement es podrà consultar per mitjà de l'Expedient i també disposaran d'una pantalla de resolució. Per a saber quines assignatures podreu reconèixer heu de consultar les taules de reconeixement. En cap cas, però, no es pot reconèixer el Treball final de grau ni el Treball final de Màster.

El compromís de la UOC és que la resolució de la sol·licitud de reconeixement de l'experiència professional es tingui abans de la finalització del termini de matrícula per al següent semestre.

  6. Incorporació dels reconeixements a l'expedient

Després de demanar el reconeixement i un cop ja es disposa de la resolució, si els estudiants volen incorporar aquelles assignatures al seu expedient perquè descomptin del total de crèdits per cursar cal que se'n matriculin.

El cost de matricular-se d'aquestes assignatures reconegudes és el mateix que el que marca el decret de preus per a la resta d'assignatures convalidades (és a dir, un 15% del preu del crèdit).

Les assignatures reconegudes per la via del RAEP apareixen com a crèdits reconeguts i no computaran per a la mitjana de l'expedient.

Segons la legislació actual no es podrà reconèixer més del 15% de la titulació (màsters UNIVERSITARIS i graus) per mitjà de l'experiència professional i/o una AEP amb origen  titulacions no oficials. És a dir, quan una la titulació escollida és un grau o màster universitari, no es podran reconéixer més del 15% dels crèdits, quan l'origen és l'experiència professional i/o titulacions no oficials. Per als programes de Postgrau propis, el límit es podrà ampliar en funció de cada estudi.

  7. Enviar la documentació

Després de demanar el RAEP teniu 10 dies naturals per a enviar la documentació. Si no ho feu, la sol·licitud es denegarà i no podreu al·legar.

La documentació s'ha d'enviar a l'adreça següent:

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Ref. Reconeixement acadèmic experiència professional
Apartat de correus 21017
CP 08080 Barcelona

També la podeu lliurar personalment, a qualsevol de les seus de la xarxa territorial de la UOC.

  8. Resultats i al·legacions

Us informarem del resultat de la sol·licitud amb un missatge a la vostra bústia del campus. Si no hi esteu d'acord, tindreu 7 dies naturals a partir d'aquesta data per a fer l'al·legació.

Només podeu fer l'al·legació si teniu un rol professional denegat per contingut. Si no heu enviat la documentació o era incorrecta, o no heu fet el pagament en el termini establert, la sol·licitud no serà considerada vàlida i no podreu al·legar.

En alguns casos la Comissió Avaluadora del RAEP revisarà la documentació presentada i és possible que contacti amb vosaltres.

 

També et pot interessar...