Presentació

Crèdits: 6 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Idioma: català

Objectius i competències

En completar aquest curs, l'estudiant serà un usuari de la llengua que:

  • Comprèn les idees principals de textos sobre temes amb els quals està familiaritzat.
  • Pot desenvolupar-se en situacions lingüístiques reals en contextos de feina, estudi o temps lliure.
  • Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes d'interès.
  • Pot descriure fets, experiències, emocions i aspiracions i donar opinions.
  • Pot justificar les opinions personals o explicar els seus plans.

Continguts

L'estudiant trobarà un entorn digital que afavoreix l'aprenentatge i la pràctica de les destreses lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar). Farà servir la llengua anglesa amb companys i companyes de la seva aula a partir d'activitats i recursos d'estudi. L'estudiant és lliure d'organitzar-se l'estudi segons les seves necessitats i el seu temps disponible, tot i que haurà de seguir una avaluació contínua amb activitats, individuals i col·laboratives, assenyalades des del primer dia del curs (activitats orals i escrites).

La nota final del curs es calcula a partir de les notes obtingudes en diferents activitats anomenades proves d'avaluació continuada i, al final del curs, cal portar a terme una prova presencial, d'una hora de durada, per validar l'autoria del treball virtual efectuat al llarg del curs.

La nota final es basa en dos tipus de qualificacions: les qualificacions de l'Avaluació Continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs, i la nota de la Prova de Síntesi (PS), que es fa presencialment.

Quan acabi el curs, si has aprovat l'AC, t'hauràs de presentar a la PS. La nota final es calcularà a partir de la nota d'AC i la nota de la PS. Per tal de superar l'assignatura, és imprescindible aprovar l'AC i la PS.

Per a més detalls, pots consultar la taula de continguts.

Requisits previs

Pots matricular-te de les assignatures d'aquests títols si:

  • Et faltaven més de 50 crèdits per assolir el segon cicle de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques.
  • Has superat com a mínim una de les assignatures incloses en el títol propi.

Professorat

Gisela Grañena Gimeno

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula al que podràs accedir des de la part superior de la pàgina.

Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Matrícula oberta

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Necessites més informació?

Necessites més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació