UC226 - Capçalera Landing UC226 - Capçalera Landing

Treball social sanitari
Màster universitari

UC228 - ALERT DE PRODUCTE UC228 - ALERT DE PRODUCTE

UC227.3 - CLAIM UC227.3 - CLAIM

La formació especialitzada, la recerca i la generació de coneixement en treball social sanitari: el primer pas per al seu reconeixement com a professió sanitària.

Portlets imbricats Portlets imbricats

UC227.1- TÍTOL PRESENTACIÓ UC227.1- TÍTOL PRESENTACIÓ

Presentació

Sorgeix una nova demanda

La definició del model biopsicosocial el 1977 i un any més tard, el 1978, la declaració de l'OMS a ALMA-ATA1, que redefinia el concepte de salut, van obrir nous horitzons a l'atenció sanitària i van afavorir el desenvolupament progressiu del treball social sanitari. Segons el Llibre blanc del grau de Treball Social, el treball social sanitari representa un 17% de l'activitat dels professionals del sector.

UC309 - Resum UC309 - Resum

  • Crèdits 60 ECTS
  • Inici 14 octubre 2015
  • Títol Treball social sanitari
  • Idioma castellà, català

UC228 - ALERT DE PLANTILLA UC228 - ALERT DE PLANTILLA

UC324 - Alerta Idioma UC324 - Alerta Idioma

UC227.2 - COS PRESENTACIÓ UC227.2 - COS PRESENTACIÓ

Actualment, el Catàleg nacional d'hospitals del Ministeri de Sanitat, Política Social i igualtat dóna un total 921 establiments hospitalaris i el Catàleg nacional d'atenció primària presenta un total de 13.162 centres de salut. Tant els hospitals com els centres de salut inclouen un servei o una unitat de treball social sanitari en els organigrames.

 

Necessitat d'una formació de màster especialitzat

La necessitat d'un màster universitari marca el present estructural, funcional i legal. L'àmbit sanitari és un dels més exigents amb els professionals que hi exerceixen, ja que han d'adequar les seves funcions a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació. Això sempre en un entorn d'innovació. Els nous models de gestió, sobretot de gestió clínica, de treball interdisciplinari, d'intervenció per processos, deixa orfes els treballadors socials sanitaris del coneixement específic adaptat a la pràctica professional en aquest sistema, respectant els seus valors i principis. Mentre que els altres professionals, metges i infermeres, troben nombroses ofertes formatives, els treballadors socials sanitaris, no.

Màster com a clara resposta a les noves necessitats

L'ésser humà cada vegada és més complex, i al seu torn la societat guanya en complexitat, la qual es transfereix a les institucions, que s'han de dotar de recursos humans capaços d'actualitzar-se i generar coneixement per afrontar aquests nous reptes. L'atenció psicosocial, la consideració de les vivències de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir, de les seves famílies, les emocions que la presència de la malaltia i les seves seqüeles provoca, les dificultats laborals, la pèrdua de rols, requereixen un abordatge professional, una pràctica basada en teories i doctrines que garanteixin la millor assistència, el millor diagnòstic social sanitari i el pla d'intervenció adequat.

El coneixement, les competències i les habilitats que els estudiants guanyaran en cursar el màster universitari de Treball social sanitari els permetrà exercir des d'un nou rol més professionalitzat i mantenir una relació horitzontal amb els altres professionals amb els quals treballa en equip.

El pes i la credibilitat que ofereix el fet de superar uns estudis de màster universitari permetran als treballadors socials sanitaris que el cursin desenvolupar la carrera professional d'acord amb les exigències del sistema sanitari del segle XXI.

 

Visita el blog de Trabajo Social Sanitario

 

1. "La salud, un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del de salud". Alma-Ata.

 

Document de verificació de la titulació

Portlets imbricats Portlets imbricats

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Vídeo presentació

Vídeo presentació
Vídeo presentació

Dolors Colom Masfret

Directora científica

UC310 - Matricula UC310 - Matricula

Accés obert Sol·licita l'accés

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Portlets imbricats Portlets imbricats

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

UC315 - Cursos Relacionats UC315 - Cursos Relacionats

Portlets imbricats Portlets imbricats

UC317 - Formularis Informació UC317 - Formularis Informació

Vols més informació?
  • Omple el formulari - La UOC es posarà en contacte amb tu

UC310 - Matricula UC310 - Matricula

Accés obert
  • Inici de docència: octubre
Informació de preu i matrícula

UC317 - Formularis Informació UC317 - Formularis Informació

Necessites més informació?
  • Omple el formulari i la UOC es posarà en contacte amb tu

Femení
Masculí
//

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

UC313 - Marques UC313 - Marques

UC314 - Partners UC314 - Partners

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Seus UOC
  • Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València

Node: xipre.uoc.es