Accès obert Vols més informació?

Social Media: Gestió i Estratègia

Màster universitari

Els social media s'han convertit en instruments de comunicació i relació ineludibles per a tot tipus d'organitzacions. En l'actual context tecnològic i digital, els usuaris han adquirit nous rols i més poder que mai des de qualsevol dispositiu. Per tant, calen professionals i investigadors que dominin les noves dinàmiques, sàpiguen definir l'estratègia que cal seguir i emprar les eines de gestió més adequades. L'objectiu és clar: treure el màxim rendiment de les accions en social media.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 14 març 2018

Títol: Social Media: Gestió i Estratègia

El màster universitari de Social media: gestió i estratègia de la UOC prepara els estudiants perquè adquireixin les competències i els coneixements especialitzats que requereix aquest sector capdavanter en el context digital. Està orientat a l'exercici professional, però també té en compte la recerca, atès que possibilita l'accés posterior a un programa de doctorat.

En el màster universitari de Social media: gestió i estratègia es pretén que els estudiants coneguin tots els engranatges de l'ecosistema dels social media, sobretot pel que fa a les tasques de gestió i a la definició de l'estratègia. D'aquesta manera, es garanteix que seran capaços de dissenyar plans de comunicació, d'executar-los amb les eines adequades i d'avaluar-ne els resultats.

Al llarg del màster universitari online de Social media: gestió i estratègia, els estudiants s'entrenen per a desenvolupar-se en un entorn altament canviant en què la polivalència, la flexibilitat i l'adaptabilitat són requisits fonamentals per a ser competitius. Es capaciten per a l'acompliment de funcions concretes, que van des de la creació de continguts, el community management, la content curation, el màrqueting digital, la monitorització de la reputació digital i l'execució d'accions específiques, fins a funciones directives que impliquen la coordinació de perfils professionals, el desenvolupament d'una visió estratègica i la capacitat de gestió, avaluació, prospecció i detecció de tendències emergents. Així mateix, també contempla aprofundir en perfils més analítics, capaços de gestionar big data i la informació que circula en els social media, tot aplicant metodologies científiques.

El màster universitari de Social media: gestió i estratègia ha estat dissenyat amb l'assessorament de reconeguts professionals i investigadors de l'àmbit, que han traçat aquests eixos fonamentals dins dels continguts:

  • Entorn i sistema social media
  • Community management: gestió, seguiment i retorn
  • Social media strategy
  • Creació, curació i producció de continguts en social media
  • Investigació en social media

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del Grau de Comunicació 
 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

BeAgency
aerco-psm

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324