Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

Requisits acadèmics

Poden accedir al màster interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les àrees següents:

  • Titulacions de la branca d'Enginyeria i Arquitectura
  • Titulacions de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística

Coneixements previs

Complements de formació

  • Graduats, enginyers, enginyers tècnics en Enginyeria Informàtica, Titulats de l'àrea d'Enginyeria (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats, diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, Telecomunicacions):

No han de cursar complements de formació.

  1. Graduats i llicenciats en Matemàtiques, Física i Estadística i enginyers superiors (Electrònica, Industrial, Materials, Aeronàutica, Camins, Mines, Química, Naval, Geodesia, etc.):

Han de cursar les dues assignatures següents (12 ECTS):

Crèdits ECTS     Assignatures

         6                Xarxes i aplicacions internet

         6                Disseny i programació orientada a l'objectes

  • Enginyers tècnics en especialitats no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, enginyeries tècniques industrials)  i diplomats en l'àrea de ciències formals (per exemple estadística):

Han de cursar les cinc assignatures següents (30 ECTS):

Crèdits ECTS    Assignatures

6              Xarxes i aplicacions internet

6              Disseny i programació orientada a l'objecte

6              Criptografia

6              Administració de xarxes i sistemes operatius

6              Seguretat en xarxes de computadors

 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 

Recomanacions

Es recomana tenir una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més d'un nivell de competència en anglès equivalent al nivell A2 del marc comú europeu de llengües.

Comprova el teu nivell d'anglès: Prova de nivell.

Titulació oficial

El Màster interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'encarrega d'avaluar les titulacions oficials dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Un cop avaluats favorablement per l'AQU, aquests programes són aprovats pel Consell d'Universitats i inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri. 

Aquests processos asseguren el rigor de les titulacions oficials i l'acompliment dels estàndards de qualitat europeus exigits per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Des de l'espai Cicle de vida de les titulacions podeu consultar tota la documentació relativa a les diferents etapes de l'MVSMA, que garanteix l'oficialitat dels títols, i podeu accedir al recull d'indicadors que permet analitzar i valorar l'activitat formativa per tal de dur a terme aquest procés d'avaluació i millora contínua:

 

Altres fonts d'informació oficials

També podeu consultar l'oficialitat del títol al Canal Universitats de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com al portal d'AQU Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), per informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català.

 

Legalització del títol oficial 

La Secretaria de la Universitat du a terme els tràmits necessaris perquè els títols oficials de la UOC i altres documents acadèmics siguin oficials fora d'Espanya. Fins ara els tràmits d'aquest tipus s'havien de gestionar per mitjà del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri de Justícia.
 
+ informació sobre els tràmits

Proper accés:
octubre 2017

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

urv-logo
logo_uab

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, al novembre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE


Sessió informativa


Online

18 de Juliol, 17.30 h (horari GMT+1h; Barcelona). Presentació del màster enllaç

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324