Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

Requisits acadèmics

Poden accedir al Màster interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les àrees següents:

  • Titulacions de la branca d'Enginyeria i Arquitectura
  • Titulacions de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística

Coneixements previs

Complements de formació

  • Graduats, enginyers, enginyers tècnics en Enginyeria Informàtica, Titulats de l'àrea d'Enginyeria (graduats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats, diplomats) en especialitats vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, Telecomunicacions):

No han de cursar complements de formació.

  1. Graduats i llicenciats en Matemàtiques, Física i Estadística i enginyers superiors (Electrònica, Industrial, Materials, Aeronàutica, Camins, Mines, Química, Naval, Geodesia, etc.):

Han de cursar les dues assignatures següents (12 ECTS):

Crèdits ECTS     Assignatures

         6                Xarxes i aplicacions internet

         6                Disseny i programació orientada a l'objectes

  • Enginyers tècnics en especialitats no vinculades a les tecnologies de la informació i de les comunicacions (per exemple, enginyeries tècniques industrials)  i diplomats en l'àrea de ciències formals (per exemple estadística):

Han de cursar les cinc assignatures següents (30 ECTS):

Crèdits ECTS    Assignatures

6              Xarxes i aplicacions internet

6              Disseny i programació orientada a l'objecte

6              Criptografia

6              Administració de xarxes i sistemes operatius

6              Seguretat en xarxes de computadors

 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 

Recomanacions

Es recomana tenir una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més d'un nivell de competència en anglès equivalent al nivell A2 del marc comú europeu de llengües.

Comprova el teu nivell d'anglès: Prova de nivell.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

urv-logo
logo_uab

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vídeo de la sessió informativa01 de febrer

La UOC organitza una sessió informativa d'aquest programa via streaming, dirigida a les persones interessades en matricular-se al Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les comunicacions


Enllaç Youtube (castellà)

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324