Accès obert Vols més informació?

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV)

Màster universitari

El Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions s'organitza en tres mòduls: comú, d'especialitat, d'optatives i treball final de màster.

  1. El mòdul comú ofereix unes competències generals referents a les vulnerabilitats de seguretat dels sistemes informàtics, la manera com es poden protegir aquests sistemes, i aspectes de la legislació nacional i internacional relacionada amb l'àmbit de la seguretat (lleis de protecció de dades, lleis de comerç electrònic, lleis de signatura electrònica, etc.).
     
  2. El mòdul d'especialitat permet a l'estudiant d'adquirir competències d'alt nivell i coneixements especialitzats en una de les següent àrees professionals:
     
  •  Seguretat en xarxes i sistemes

Aquesta especialitat està focalitzada en l'administració de xarxes i sistemes. Es fan pràctiques hacking ètic i pentesting, i s'utilitzen eines com nessus, metasploit, o sqlmap. Aquesta especialitat, de 18 ECTS, està formada per les assignatures de Seguretat en xarxes, Seguretat en sistemes operatius i Seguretat en bases de dades.

  • Seguretat en serveis i aplicacions

Aquesta especialitat va dirigida a dissenyadors i analistes d'aplicacions, els quals aprenen a treballar basant els dissenys de les aplicacions en la seguretat i la privacitat. Aquesta especialitat, de 18 ECTS, està formada per les assignatures de Comerç electrònic, Programació de codi segur i Biometria.

  • Gestió i auditoria de la seguretat informàtica

Aquesta especialitat forma rols de consultors en sistemes de gestió de la seguretat de la informació (basats en la ISO 27001) i professionals que es volen dedicar a les auditories tècniques. Aquesta especialitat, de 18 ECTS, està formada per les assignatures Sistemes de gestió de la seguretat, Auditoria tècnica i Anàlisi forense.

3. Finalment, l'estudiant tria les assignatures del mòdul d'optatives i realitza el Treball Final de màster.

Aquells estudiants que vulguin continuar la seva formació en l'àmbit de doctorat poden escollir les assignatures de Criptografia avançada, Metodologies de recerca i/o Tècniques de recerca i realitzar el treball final amb orientació a la recerca. 

Accés obert

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

urv-logo
logo_uab

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. A partir del 25 d'abril.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324