Accès obert Vols més informació?

Nutrició i Salut

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per cursar aquest màster universitari cal haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura / grau de Medicina,
  • Diplomatura / grau d'Infermeria,
  • Diplomatura / grau de Nutrició Humana i Dietètica,
  • Llicenciatura / grau de Farmàcia,
  • Llicenciatura / grau de Fisioteràpia,
  • Llicenciatura / grau de Psicologia,
  • Llicenciatura / grau de Biologia,
  • Llicenciatura / grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments,
  • Llicenciatura / grau de Bioquímica, ó
  • altres titulacions equivalents.

La realització del Màster no habilita per a una professió regulada. Dins l'àmbit de la nutrició i de la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009 són els títols de Grau Universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució 2009.02.05, BOE del 17 de febrer de 2009).  

 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:

 

Coneixements previs

Per a aquells estudiants amb una titulació d'origen diferent a les recomanades, es valorarà de forma personal la seva titulació i l'experiència professional. Des de tutoria se li recomanarà l'accés a recursos bibliogràfics o la realització de crèdits de formació compensatòria de forma prèvia o simultània amb el màster.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: octubre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. A partir del 25 d'abril.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324