Accès obert Vols més informació?

Nutrició i Salut

Màster universitari

El màster universitari de Nutrició i Salut està pensat per a donar resposta a una demanda creixent de professionals especialitzats en l'assistència i la prevenció en matèria d'alimentació, nutrició i salut.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 14 març 2018

Títol: Nutrició i Salut

El programa concep la nutrició des d'una perspectiva doble: com una eina terapèutica per al tractament d'una patologia o malaltia, i com una eina preventiva per a mantenir la salut.

El màster universitari online de Nutrició i salut està dissenyat d'acord amb els principis del programa europeu. Proporciona una formació completa i transversal, que aborda l'alimentació i la nutrició des de totes les perspectives: bioquímica, fisiològica, dietètica i tecnològica.

A partir d'aquesta formació integral, l'estudiant adquireix l'especialització per a exercir la seva activitat professional en àmbits tan diversos com el de la sanitat pública o privada, l'hostaleria i la restauració, la indústria alimentària, l'educació i organitzacions o institucions dedicades a la promoció de la salut.

 

Programa de pràctiques a la xarxa d'institucions associades al màster universitari de Nutrició i salut

El màster universitari online de Nutrició i salut disposa d'un programa ampli de pràctiques en institucions, hospitals, centres assistencials i empreses referents dels sectors de la salut i l'alimentació. L'estudiant pot accedir a pràctiques virtuals i presencials reconegudes per la universitat gràcies als convenis de cooperació educativa.

Per a més informació sobre les dades del programa, podeu consultar l'espai de Qualitat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Titulació oficial

El màster universitari de Nutrició i salut de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324