Accès obert Vols més informació?

Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a accedir a estudis oficials de màster, cal tenir un títol universitari oficial.

Recomanacions

Per a cursar el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral, es recomana haver acabat algun dels estudis que es detallen a continuació:
 

 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Sociologia
 • Llicenciatura o grau d'Antropologia
 • Diplomatura o grau de Relacions Laborals
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Diplomatura o grau de Treball Social
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura de Ciències del Treball
Complements de formació

Els estudiants amb titulacions de la resta d'àmbits de coneixement de la branca de Ciències Socials i Jurídiques han de cursar 6 crèdits de complements formatius, que han de triar entre els 12 crèdits que es proposen. D'altra banda, els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits han de cursar 12 crèdits de complements formatius. A continuació es detallen les assignatures del grau de Psicologia que componen aquests complements formatius:
 

 • Fonaments psicosocials del comportament humà (6 ECTS)
 • Psicologia de les organitzacions (3 ECTS)
 • Sociopsicologia del treball (3 ECTS)

La Comissió d'Accés del màster valorarà de manera individualitzada cada sol·licitud. Cal afegir el fet que aquests complements de formació es podran reconèixer mitjançant el procés d'avaluació d'estudis previs, en el qual s'avaluen els continguts cursats abans en la titulació o titulacions d'origen que s'aportin i segons el que estableix el Reial decret 1393/2007.

Com que el màster té un clar enfocament aplicat, s'hi facilita l'accés a professionals de la intervenció sociolaboral que estiguin en exercici, independentment de la titulació que tinguin.

Qualsevol estudiant que compleixi les condicions d'accés legalment previstes pot fer els estudis del màster, sense perjudici de la recomanació de formació compensatòria per als estudiants que accedeixin al màster per alguna de les titulacions que no són les que es recomanen, reflectides en l'apartat anterior. L'obligatorietat de cursar la formació compensatòria es comunicarà a aquests estudiants en el moment en què sol·licitin accedir al màster.

 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat els teus estudis:
 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Sessió informativa18 de setembre de 2018

Sessió informativa del màster d'Ocupació i Mercat de Treball
Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc el 18 de setembre a les 18 h a la seu de la UOC del 22@ de Barcelona.

Informació i inscripcions

Aquesta sessió també es retransmetrà online (en directe).

Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació