Accès obert Vols més informació?

Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral

Màster universitari

Objectius

L'objectiu general del màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral és formar professionals perquè obtinguin uns coneixements especialitzats en l'anàlisi del món laboral i la intervenció en aquest, des del vessant més macro del mercat laboral fins al vessant més micro dels diferents col·lectius de persones que l'integren. Aquest objectiu global comprèn els objectius específics següents:

 • Formació de professionals capaços de dominar les tècniques d'anàlisi i diagnòstic de la realitat laboral.
 • Formació de professionals capaços de gestionar i planificar, però també d'impulsar, propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les organitzacions.
 • Formació avançada de professionals en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i de dinamització de la realitat laboral.
 • Formació especialitzada en processos de coaching en l'àmbit laboral: orientació, formació i assessorament laboral i professional.

Perfils

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral també s'adreça a professionals en actiu, entre els quals a:

 • Professionals que per la seva activitat laboral necessiten coneixements específics del funcionament del mercat de treball, tractar amb dades d'ocupació i desenvolupar i seguir polítiques d'ocupació i sociolaborals.
 • Professionals, tant si treballen per compte propi com per compte d'altri, que necessiten coneixements innovadors en metodologies d'intervenció sociolaboral i de desenvolupament professional.
 • Professionals de l'àmbit del foment de l'ocupació i del desenvolupament local que vulguin actualitzar i ampliar les competències laborals.
 • Personal tècnic d'orientació laboral que vulgui perfeccionar i innovar les metodologies d'orientació i inserció laboral i de desenvolupament professional.
 • Professionals que es dediquen a la teràpia i l'assessorament laboral des de la psicologia.

Competències

Els titulats en el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral adquireixen les competències següents:

Competències generals

 • Capacitat de pensament analític i crític.
 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions i entorns canviants, i respondre a noves funcions i responsabilitats.
 • Capacitat per a generar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de persones, grups o organitzacions.
 • Capacitat per a portar a terme la tasca professional de la intervenció des d'una posició ètica.

Competències transversals

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre).
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat d'ús i aplicació crítica de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències específiques

 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.
 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, els grups o les organitzacions amb relació al treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques relacionades amb l'àmbit laboral.
 • Saber impulsar i dinamitzar oportunitats d'ocupació, i assessorar les persones, els grups o les organitzacions per tal que emprenguin aquestes oportunitats.
 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.
 • Comprendre i desenvolupar processos d'acompanyament a les persones en les seves necessitats i etapes de canvi, descobrint i potenciant habilitats personals i professionals, amb l'objectiu de potenciar la seva ocupabilitat.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin les demandes de persones, grups i organitzacions.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324