Accès obert Vols més informació?

Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Màster universitari

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits

5

5

5

5

5

5

10

 
Assignatures optatives Crèdits

 

Especialitat Egipte i el Pròxim Orient

 

 

5

5

5

5

Especialitat Món grecollatí

 

5

5

5

5

 
Orientació de recerca* Crèdits

5

5

*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes qualitatius per a la interpretació històricaL'historiador i les fonts escrites.

 

El pla d'estudis del màster universitari de la Mediterrània antiga UOC-UAB està estructurat de manera que l'estudiant ha de cursar 40 crèdits ETCS obligatoris i 20 crèdits ETCS optatius, distribuïts entre les matèries dels dos mòduls d'especialització.

 

Especialitat Egipte i el Pròxim Orient

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1
 • Institucions polítiques de la Mediterrània antiga
 • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat
 • Fonamentació religiosa de l'antic Egipte

5

5

5

15
Semestre 2
 • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural
 • Centre i perifèria del món antic
 • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica

5

5

5

15
Semestre 3
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.)

5

5

5

15
Semestre 4
 • Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l'antiguitat
 • Treball final de màster

5

10

20

 

 

Especialitat Món grecollatí

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1
 • Institucions polítiques de la Mediterrània antiga
 • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat
 • La societat grecoromana

5

5

5

15
Semestre 2
 • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural
 • Centre i perifèria del món antic
 • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica
 • Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l'antiguitat

5

5

5
5

20
Semestre 3
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica

5

5

10
Semestre 4
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma
 • Treball final de màster

5

10

20

 

Orientació de recerca

Els estudiants que segueixin l'orientació de recerca han de cursar obligatòriament els 10 ECTS del mòdul obligatori d'aquesta orientació, més 10 ECTS d'optativitat del programa, segons el seu àmbit d'interès.

Assignatures del mòdul obligatori de l'orientació de recerca:

 • Metodologies qualitatives i fonts d'informació i documentació per a la recerca en història
 • L'historiador i les fonts escrites 

 

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no impliquen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible d'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar-ne l'optativitat.

Especialitat del Pròxim Orient i Egipte Crèdits
 • Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.)
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte

5

5

5

5

 
Especialitat de Món grecollatí Crèdits
 • La societat grecoromana
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga

5

5

5

5

 

Complements de formació

No hi ha criteris específics d'admissió. No obstant això, els estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts i humanitats han de cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en sis assignatures:

La identificació dels complements formatius va a càrrec del tutor i es desenvolupa de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

logo_uab
logo-uah

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n


Sessió informativa
8 de març, 17h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a la Seu central. Av. Tibidabo, 39-43, Sala 103, de Barcelona.


Inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324