Accès obert Vols més informació?

Màrqueting Digital

Màster universitari

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (2 semestres)

Assignatures semestre 1 Crèdits Totals
Total 60
Posicionament a cercadors (SEO) 4 32
Estratègies SEM 4
Social media i perfils d'audiència 4
Analítica web i mètriques 4
Publicitat display 4
Entorn global de negoci 4
Habilitats per a la direcció 4
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Totals
Màrqueting de continguts 4 28
Estratègies de màrqueting en social media 4
Fidelització de clients i CRM 4
Optativa 2 4
Optativa 3 4
Treball final de màster 8
 

Planificació 2 anys (4 semestres)

Assignatures semestre 1 Crèdits Totals
Total 60
Posicionament a cercadors (SEO) 4 16
Social media i perfils d'audiència 4
Analítica web i mètriques 4
Habilitats per a la direcció 4
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Totals
Màrqueting de continguts 4 16
Estratègies de màrqueting en social media 4
Optativa 1 4
Optativa 2 4
 
Assignatures semestre 3 Crèdits Totals
Estratègies SEM 4 16
Publicitat display 4
Entorn global de negoci 4
Optativa 3 4
 
Assignatures semestre 4 Crèdits Totals
Fidelització de clients i CRM 4 12
Treball final de màster 8
 

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Màrqueting digital el treball final té 8 crèdits ECTS.

El treball final de MU consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU de Màrqueting digital. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el MU de Màrqueting digital s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa

Durada

El màster universitari de Màrqueting Digital té una durada de 60 crèdits, que es poden estudiar en un curs, en dos o bé amb una planificació personalitzada a partir de les recomanacions del tutor.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

logo cmb

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació