Accès obert Vols més informació?

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Màster universitari

Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies es pot cursar en un o dos anys lectius. Atès que els estudis es fan a distància, virtualment, i amb una metodologia que permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per a les persones que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

 

Orientació acadèmica

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2
  • Optativa 1

  • Optativa 2

  • Optativa 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 3
  • Optativa 4

  • Optativa 5

  • Optativa 6

5

5

5

 

15

 

Semestre 4
  • Optativa 7

  • Treball final de màster

5

10

10

 

Orientació de recerca

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

5

5

5

 

15

 

Semestre 2

5

5

5

5

 

20

 

Semestre 3

5

5

5

 

15

 

Semestre 4

10

10

 

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no determinen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible de l'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar la seva optativitat.

 

 

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material és, a cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials obligatoris per a superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials complementaris accessibles des de l'espai de l'aula i que permeten a l'alumne aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. I en tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Matrícula oberta:
Últims dies

Inici de docència: 14 març

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n


Sessió informativa
8 de març, 17 h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a la seu central de la UOC, Av. Tibidabo, 39-43, sala 102, de Barcelona.


Inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324