Accès obert Vols més informació?

Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

Màster universitari

El màster universitari en línia de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions de la UOC forma professionals especialistes en l'estudi i el lideratge de la gestió de la informació i la gestió del coneixement en qualsevol tipus d'empresa o institució.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 14 març 2018

Títol: Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

En la societat del coneixement, la gestió de la informació i el coneixement s'ha convertit en una disciplina estratègica amb una demanda creixent de professionals. Tant les noves empreses del segle XXI com l'Administració pública, o fins i tot les entitats del tercer sector, requereixen cada vegada més aquest perfil d'especialista.

Les operacions diàries d'empreses i institucions impliquen gestió de la informació i, sovint, també creació o transmissió de coneixement. Són recursos clau per a qualsevol organització que vulgui ser competitiva i innovadora, i, per això, és imprescindible que desenvolupin un paper important en el disseny, la implementació i el desenvolupament de l'estratègia de qualsevol institució.

A diferència d'altres estudis, que s'aproximen a l'estratègia des d'una visió tradicional, el programa de la UOC té un enfocament transversal i pluridisciplinar. La informació i el coneixement adquireixen el lloc preferent necessari com a element central de l'activitat de les organitzacions.

El màster universitari de Gestió de la informació i el coneixement proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica. El programa formatiu inclou les diverses tècniques, teories, metodologies i eines sobre el tractament avançat de la informació i el coneixement.

El professional format a la UOC serà capaç d'identificar i analitzar les necessitats d'informació i coneixement que tinguin o puguin generar valor i, després, aplicar les tècniques més apropiades.

A part de la formació general, el programa de la UOC ofereix dos itineraris: un de recerca, per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica, i un de professionalitzador.

 

Titulació

El màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Matrícula oberta:
Últims dies

Inici de docència: 14 març

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324