Accès obert Vols més informació?

Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

Màster universitari

Objectius

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement propicia una formació en diverses tècniques, teories, metodologies i eines sobre el tractament avançat de la informació i del coneixement a les organitzacions. L'objectiu principal del màster universitari és formar especialistes que estiguin en condicions d'identificar i analitzar els requisits i les necessitats d'informació i coneixement que tenen valor (o el poden generar) per a una organització i, al seu torn, aplicar les tècniques més apropiades per a la captura, l'anàlisi, el tractament i la difusió d'aquests actius. El domini dels conceptes i tècniques avançades per a la gestió de la informació i del coneixement és clau a les organitzacions que vulguin ser competitives i innovadores.

Els objectius fonamentals del màster de Gestió estratègica de la informació i del coneixement universitari són que els titulats:

 • adquireixin una formació avançada que els permeti identificar la informació i el coneixement crític per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions;
 • desenvolupin la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia de l'organització, i també amb la funció d'innovació;
 • desenvolupin les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades;
 • siguin capaços d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement;
 • obtinguin coneixements que els permetin analitzar noves formes i estructures per fer recerca científica.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
 • Capacitat per a generar noves idees.

 

Competències transversals

 • Capacitat per a l'aplicació crítica de les TIC en l'àmbit de referència.
 • Capacitat per a comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.
 • Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre el contingut a d'altres.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

 • Comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions (públiques i privades).
 • Dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement a l'organització.
 • Ser capaç de vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixements, tant interns com externs a una organització.
 • Conèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies i metodologies per a la identificació, recuperació, tractament, representació, visualització i explotació de grans volums de dades.
 • Ser capaç d'identificar i estudiar els components, l'estructura, el funcionament i les tècniques d'anàlisi de les xarxes socials i les seves implicacions en la generació, captació i difusió de coneixement en les plataformes de xarxes socials.

 

Competències específiques de l'orientació de recerca

 • Dissenyar correctament un projecte de recerca empírica, principalment quant a la capacitat descriptiva i/o explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, tenint present les limitacions tècniques i els recursos de què disposa l'investigador.
 • Aplicar els mètodes de recerca tradicionals en ciències socials a l'estudi de la gestió estratègica de la informació i del coneixement.
 • Elaborar correctament un treball de recerca empírica que tingui el format d'article científic i segueixi els criteris establerts en les publicacions acadèmiques de prestigi.

 

Competències específiques de l'orientació professionalitzadora

 • Dominar els processos per al disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, visualització i representació de grans volums d'informació i de recursos d'informació i la seva integració.
 • Elaborar productes d'informació avançats orientats a la planificació estratègica i la presa de decisions.

Perfil professional

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement va adreçat principalment a dos col·lectius. Per mitjà de l'itinerari de recerca, a persones que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica en l'àmbit de la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions. Per mitjà de l'itinerari professionalitzador, als qui es vulguin especialitzar en aquest camp com a carrera professional.

Dins d'aquest segon grup professional, es distingeixen dos perfils. D'una banda, directius i gestors de les empreses o institucions on la informació i el coneixement són recursos fonamentals i tenen un paper rellevant en el disseny i la implementació d'estratègies adequades per a l'economia actual. D'altra banda, professionals de la informació que vulguin desenvolupar aquest paper estratègic de la informació i el coneixement, amb l'objectiu d'accedir a llocs de més responsabilitat a la seva organització.

El màster universitari en Gestió de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions dona accès al Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC.

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Formem part de:

Ischools

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324