Accès obert Vols més informació?

Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

Màster universitari

El màster universitari de Gestió cultural de la UOC i la UdG forma professionals experts en la gestió cultural capaços de dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals en qualsevol àmbit, tant del sector públic com del privat.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 14 març 2018

Títol: Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

En la societat actual, totalment globalitzada, la cultura ocupa un nou paper central. La generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha modificat les maneres de crear, produir, difondre i consumir cultura, de manera que han aparegut noves formes d'expressió, tècniques i enfocaments creatius; una realitat que també té conseqüències sobre els projectes, els programes, les institucions i les indústries culturals. Tot això requereix professionals amb competències específiques per abordar les noves formes de la gestió de la cultura.

El màster universitari de Gestió cultural és una titulació oficial amb una clara vocació internacional. El programa d'estudis proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora de la gestió de la cultura. A més, aquest programa formatiu té un perfil professionalitzador, amb una perspectiva orientada a l'emprenedoria, de manera que l'estudiant podrà realitzar pràctiques presencials o virtuals. A més, l'equip docent suma l'experiència i el prestigi de dues universitats, amb un professorat que prové de l'entorn acadèmic i professional.

L'estudiant que completa la formació de màster esdevé un professional emprenedor, compromès amb el desenvolupament de la cultura i capacitat per a l'anàlisi, l'assessorament, la direcció executiva i la investigació cultural.

 

Titulació oficial

El Màster universitari de Gestió cultural - interuniversitari UOC/UdG condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 259/2016 del 26 d'octubre de 2016.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització


Sessió informativa
8 de març, 17h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a Seu central. Av. Tibidabo, 39-43, Sala Tony Bates, de Barcelona.


Inscripcions

Matrícula oberta:
Últims dies

Inici de docència: 14 març

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

udg-logo

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324