Accès obert Vols més informació?

Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

Màster universitari

El màster de Gestió Cultural UOC-UdG és un màster universitari amb una clara vocació internacional que proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l'àmbit de la gestió de la cultura. Formem professionals capaços de dissenyar, gestionar i avaluar les actuacions culturals que es duen a terme des de diferents àmbits.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 14 març 2018

Títol: Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

La gestió cultural ha experimentat un notable creixement a causa del nou paper de la cultura en una societat global i de la necessitat de capital humà capacitat per a assolir els reptes d'un sector tradicional que reclama més competències per a assumir la complexitat actual.

En aquest sentit, la capacitació de professionals en gestió cultural és una demanda dels agents socials, l'Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que neixen de l'evolució i la complexitat del sector cultural contemporani. Aquesta necessitat s'expressa tant en l'àmbit local com en l'internacional, en el qual les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura. A més, la generalització de les TIC en l'àmbit cultural -amb una incidència notable en les maneres de crear, produir, difondre i consumir cultura-, ens ha portat a l'aparició de noves formes d'expressió, noves tècniques i nous enfocaments creatius. Això ha comportat canvis en les indústries culturals i en els nous usos i apropiacions de les TIC en la gestió dels serveis culturals, des de l'organització interna de les mateixes institucions fins a les propostes de nous projectes i programes culturals.

El màster en Gestió Cultural UOC-UdG ofereix una formació professional en el camp de la gestió cultural d'acord amb els antecedents en la formació de tercer cicle que al llarg de les últimes dècades s'han desenvolupat a Espanya, Europa i Amèrica. Les persones que acabin la formació de màster podran exercir les seves funcions en organitzacions del sector privat, les administracions públiques i el tercer sector. De la mateixa manera, han d'estar capacitades per a la investigació aplicada en aquest àmbit.


Et  convidem a visitar el nostre blog: http://gestiocultural.blogs.uoc.edu
 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

 

Titulació oficial

El Màster universitari de Gestió cultural - interuniversitari UOC/UdG condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 259/2016 del 26 d'octubre de 2016.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

udg-logo

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324