Accès obert Vols més informació?

Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG)

Màster universitari

Objectius

El títol té com a objectiu general capacitar els estudiants procedents de diferents graus per a l'exercici professional en els diferents camps de la gestió de la cultura en les societats contemporànies. També proporciona coneixements i instruments per a la intervenció cultural en contextos, realitats i sectors culturals diferents, i capacita per a l'anàlisi, l'assessorament, la direcció executiva i la recerca cultural.

El màster ofereix una formació professional en el camp de la gestió cultural, una formació amb una visió àmplia i general sobre la realitat, les necessitats i les problemàtiques de la gestió de la vida cultural de diferents societats i contextos.

Perfils professionals

El perfil dels estudiants a qui s'adreça aquest màster és molt ampli i s'inscriu en el camp de les humanitats, la comunicació i el turisme, un fet que es correspon amb la realitat de la pràctica professional, en la qual la immensa majoria dels gestors culturals en actiu provenen d'aquests camps disciplinaris. Així doncs, el perfil preferent d'estudiants a qui s'adreça és el següent:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de la gestió i direcció d'organitzacions, institucions i esdeveniments culturals : museus , centres culturals , sales d'exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni.
 • Graduats en Humanitats.
 • Educadors en les matèries de cultural, patrimoni i la gestió cultural.
 • Planificadors i gestors locals de cultura , turisme i patrimoni.
 • Professionals de l'àmbit i el sector de la cultura.
 • Professionals d'institucions públiques i privades dedicats al món de la cultura.
 • Promotors culturals.
 • Investigadors i professors en l'àmbit de la gestió cultural.

Competències

Les competències i resultats de l'aprenentatge que l'estudiant adquireix són:

Competències transversals

 • Capacitat per a l'organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.
 • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.

Competències específiques

 • Capacitat avançada en disseny, elaboració i avaluació de projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.
 • Capacitat de desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals, formulant preguntes adequades i rellevants respecte als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies de recerca d'una manera coherent i presentant resultats originals amb rigor i claredat.
 • Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (Administració pública, sector privat i tercer sector).
 • Capacitat per a avaluar la dimensió social, expressivocreativa, científica i econòmica del sector de la cultura en la contemporaneïtat.
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Competència avançada en el coneixement de les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius, i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i les tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i les relacions culturals internacionals.
 • Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en l'exercici de la funció de gestor cultural.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: març

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

udg-logo

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324