Accès obert Vols més informació?

Educació i TIC (eLearning)

Màster universitari

El Màster en Educació i TIC (e-Learning) està compost per 4 especialitzacions:

Estructura màster

 

Especialitat de Direcció: S'adreça a totes les persones que tinguin o hagin de tenir responsabilitats en la direcció o la gestió d'iniciatives que incorporen l'e-learning com un element clau de valor afegit. Es dóna l'oportunitat d'aprofundir en les estratègies de lideratge i en l'organització dels processos operatius entorn de la gestió dels programes, i també en els aspectes de la qualitat i l'economia de l'e-learning.

Especialitat de Disseny: S'adreça a professionals i docents que vulguin adquirir el rol d'expert en el disseny educatiu amb ús de les TIC (e-learning o blended-learning), dins d'equips interdisciplinaris, sigui com a experts en el suport del professorat que vulgui incorporar les TIC a la docència, o com a dissenyadors de recursos, entorns i materials d'aprenentatge en l'àmbit educatiu o corporatiu (editorials, productors multimèdia, etc.).

Especialitat de Docència: S'adreça als docents d'entorns virtuals d'aprenentatge que vulguin reflexionar sobre els coneixements que han anat adquirint i desenvolupant en la pràctica professional per a obtenir una millora contínua, i que alhora vulguin aplicar estratègies i eines innovadores en la pràctica docent. També s'adreça a totes les persones que s'enfronten a models docents amb l'ús de les TIC i que volen iniciar aquest procés amb un coneixement més profund del profit que es treu de les TIC per a la millora de la docència.

Especialitat de Recerca: S'adreça a les persones capaces d'iniciar-se en la pràctica de recerca en l'aprenentatge virtual i que estiguin interessades a saber identificar problemes en aquest camp, a dissenyar projectes de recerca aplicant els mètodes i les tècniques més apropiats en cada cas, i a tenir capacitat per a comunicar i donar a conèixer els resultats obtinguts.

 

Itinerari acadèmic i continuïtat

També es pot arribar a assolir aquest diploma de màster accedint-hi des d'altres itineraris, si es prefereix començar per un curs amb menys càrrega lectiva.

 

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: setembre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324