Accès obert Vols més informació?

Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge, l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura en Magisteri o Grau de Mestre en Educació infantil / primària o Grau en Educació infantil / primària

  • Llicenciatura de Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura o grau de Pedagogia

  • Diplomatura o grau de Logopèdia

  • Diplomatura o grau d'Educació Social

  • Diplomatura o grau de Treball Social

  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

  • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster consideri

 

Recomanacions

Es recomana tenir un nivell de competència com a usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en anglès com a llengua estrangera equivalent al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Complements de formació

Els estudiants procedents de titulacions de l'àmbit educatiu (diplomatura o grau de Magisteri, llicenciatura o grau de Psicopedagogia, llicenciatura o grau de Pedagogia o afins), no han de cursar cap crèdit de formació compensatòria. En canvi, les persones amb altres titulacions han de cursar, segons les competències prèvies que tinguin, els crèdits de formació compensatòria.

 

Requisits de matrícula

Per a cursar

Cal haver superat

Pràcticum professionalitzador

Haver superat 20 crèdits, 15 dels quals han de ser de les assignatures obligatòries

Treball final de màster professionalitzador

Haver superat o estar cursant l'assignatura de Pràcticum. Es recomana cursar aquesta assignatura el darrer semestre del màster.

Treball final de màster de recerca

Haver superat l'assignatura de Pràcticum de recerca.

Trastorns del llenguatge oral

Es recomana haver cursat abans l'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge

 

 

En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:
 
Documentació
 

Convalidacions

El programa del màster inclou la convalidació de crèdits, tant per assignatures cursades en altres titulacions com per l'acreditació d'experiència laboral i professional.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació