Accès obert Vols més informació?

Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Màster universitari

El programa del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge consta de 60 crèdits ECTS. L'estudiant té la possibilitat de cursar dues especialitats:

  • Especialitat de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge
  • Especialitat de Trastorns del llenguatge i de la parla

 

Guia del Pràcticum

                      

Guia del TFM

Orientacions àmbit TFM

Videoguia de sol.licitud del Pràcticum

 

 

TFMs

 

 

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 15
Optatives 30
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

 


 

Períodes

Assignatures

Crèdits

Totals

Total

 

60

Semestre 1

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

1 assignatura optativa

5

5

5

15

 

Semestre 2

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

2 assignatures optatives

 

5

5

 

15

 

Semestre 3

 

 

 

 

 

2 assignatures optatives

Pràcticum professionalitzador

5

9

15

 

Semestre 4

 

1 assignatura optativa

TFM professionalitzador

 

5

6

15

 

 

Periodos

Asignaturas

Créditos

Totales

Total

 

60

Semestre 1

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Pràcticum de recerca

1 assignatura optativa

5

5

5

 

9

5

30

 

Semestre 2

 

5 assignatures optatives

TFM de recerca

 

5

6

30

 

Periodos

Asignaturas

Créditos

Totales

Total

 

60

Semestre 1

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

1 assignatura optativa

5

5

5

15

 

Semestre 2

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

2 assignatures optatives

5

 

5

 

15

 

 

Semestre 3

 

1 assignatura optativa

Pràcticum de recerca

 

5

9

15

 

 

Semestre 4

2 assignatura optatives

TFM professionalitzador

 

 

5

6

 

 

15

 

 

Complements de formació

Els estudiants que provenen de la Diplomatura/Grau de Logopèdia, Diplomatura/Grau d'Educació Social, Diplomatura/Grau de Treball social o de la Diplomatura/Grau de Teràpia Ocupacional hauran de cursar el següents complements formatius per poder obtenir el títol de Màster*:


*A no ser que hagin cursat alguna/es assignatura/es similars en el seu títol de grau i les puguin convalidar mitjançant una Avaluació d'Estudis Previs (AEP).

 

Requisitis de matrícula

Per a cursar

Cal haver superat

Pràcticum professionalitzador

Haver superat 20 crèdits, 15 dels quals han de ser de les assignatures obligatòries.

Treball final de màster professionalitzador

Haver superat o estar cursant l'assignatura de Pràcticum. Es recomana cursar aquesta assignatura el darrer semestre del màster.

Treball final de màster de recerca

Haver superat l'assignatura de Pràcticum de recerca.

Trastorns del llenguatge oral

Es recomana haver cursat abans l'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant del Màster compta amb un material per a cada assignatura elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

Matrícula oberta
Últims dies

Beques del Ministeri d'Educació, convocatòria oberta

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació