Accès obert Vols més informació?

Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Màster universitari

El programa del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge consta de 60 crèdits ECTS. L'estudiant té la possibilitat de cursar dues especialitats:

  • Especialitat de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge
  • Especialitat de Trastorns del llenguatge i de la parla

 

Guia del Pràcticum

                      

Guia del TFM

Orientacions àmbit TFM

Videoguia de sol.licitud del Pràcticum

 

 

TFMs

 

 

 

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 15
Optatives 30
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Complements de formació

Els estudiants que provenen de titulacions que no siguin de l'àmbit educatiu (Diplomatura o Grau de Magisteri, Llicenciatura o Grau de Psicologia, Llicenciatura o Grau de Psicopedagogia, Llicenciatura o Grau de Pedagogia o afins)*, hauran de cursar com a complements formatius per poder obtenir el títol de Màster:

*Per tant, aquells estudiants que accedeixen des de la resta de titulacions recomanades (Diplomatura o grau de Logopèdia, Diplomatura o grau d'Educació Social, Diplomatura o grau de Treball social, Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional) i els qeu accedeixen des de titulacions no recomanades han de fer els complements de formació a no ser que hagin cursat alguna/es assignatura/es similars en el seu títol de grau i les puguin convalidar mitjançant una Avalaució d'Estudis Previs (AEP).

 

Requisitis de matrícula

Per a cursar

Cal haver superat

Pràcticum 20 crèdits, 15 dels quals han de ser de les assignatures obligatòries
Treball final de màster Haver superat o estar cursant l'assignatura de Pràcticum. Es recomana cursar l'assignatura el darrer semestre del màster.
Trastorns del llenguatge oral Es recomana haver cursat abans l'assignatura Adquisició i avaluació del llenguatge

 

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant del Màster rep un material per a cada assignatura en format llibre Elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324