Accès obert Vols més informació?

Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Criteris d'admissió

Es considera que pot accedir al màster universitari qualsevol titulat universitari que compleixi els requisits legals d'accés.

Per a pal·liar les deficiències formatives, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.

 

Perfils d'ingrés recomanats

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior s'adreça a cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:

  • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'ensenyament superior

  • Polítics de l'Administració (departaments d'Universitats o Ensenyament, entre altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat; innovació i desenvolupament, etc.)

  • Gerents i gestors: de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa amb oferta d'ensenyament superior

  • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'ensenyament superior; concretament, de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'ensenyament superior

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Matrícula oberta
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

AQU
INQAAHE

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, a l'octubre

Informa-te'n

Sessió informativa

5 d'octubre de 2018

Sessió informativa del màster d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc el 5 d'octubre a les 18:30 h via streaming.

Informació i inscripcions


Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació