Aplicacions multimèdia: disseny i desenvolupament de smartcontent
Màster universitari

Crea i dissenya les aplicacions digitals del futur.

Presentació

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia: disseny i desenvolupament de smartcontent de la UOC prepara l'estudiant per a satisfer la demanda creixent, per part de la societat, de productes digitals i aplicacions interactives," que ofereixin un disseny adaptable, que no tinguin limitacions en el contingut multimèdia i, sobretot, que siguin atractives i amb un nivell d'experiència d'usuari elevat: smartcontent.

Aquest sector empresarial i de mercat està experimentant un creixement accelerat pel que fa a la demanda laboral. Des de la UOC oferim aquest màster multimèdia per tal que l'estudiant pugui accedir al món professional totalment preparat, havent adquirit tres habilitats clau: creativitat, interdisciplinarietat i domini de la tècnica.

En acabar el màster universitari d'Aplicacions multimèdia l'estudiant estarà capacitat per a exercir professions com desenvolupador front-end , dissenyador i maquetador web, expert en SEO/SEM, dissenyador d'interfícies , desenvolupador de multiplataformes, digital planner, digital strategist, entre moltes altres.

Per què interessa cursar aquest màster?

La UOC, amb més de 15 anys de recorregut en la docència multimèdia i pionera en aquest camp a l'Estat espanyol, ha dissenyat el màster universitari d'Aplicacions multimèdia amb un enfocament pràctic i orientat al futur. Així, qualsevol persona que tingui una titulació universitària i vulgui especialitzar-se, actualitzar els seus coneixements o reorientar la seva carrera en aquest sector de gran demanda, ho podrà fer amb garanties absolutes i totalment preparada per al següent:

 • La creació de continguts adaptables, responsive, connectats i interactius (smartcontent).
 • El disseny i el desenvolupament d'aplicacions multimèdia atractives, responsive, adaptades i connectades, mitjançant les tecnologies més sol·licitades del mercat, com javascript i php, i seguint una metodologia àgil.
 • Les eines bàsiques de promoció i posicionament al web per a la creació digital.
 • La presa de decisions sobre quins continguts i quines tecnologies digitals (vídeo, web, dispositiu, aplicacions mòbils, jocs, animacions, tinta electrònica) són millors per a cada necessitat.
 • La possibilitat de diferenciar-se del seu entorn, especialitzant-se en les últimes pràctiques de creació, disseny i desenvolupament de continguts i aplicacions multimèdia.
 • L'accés a un programa de doctorat, per mitjà d'un màster oficial que, a més, té un itinerari de recerca.
 • La possibilitat d'optar a la funció pública, en ser un màster oficial.

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC és una titulació oficial de l'EEES, verificada per ANECA i la primera titulació de màster en l'àmbit multimèdia que ha aconseguit l'acreditació europea de qualitat Euro-Inf, d'EQANIE.

Premis i reconeixements

 • <u>Euro-Inf</u>

  Euro-Inf

  Acreditació de qualitat otorgada per l'European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE)

Publicacions i blogs

 • Mosaic

  Mosaic

  Publicació especialitzada
  en multimèdia

Vols més informació?
Femení
Masculí
/ /
Node: xipre.uoc.es