Accès obert Vols més informació?

Aplicacions Multimèdia

Màster universitari

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia: disseny i desenvolupament de smartcontent de la UOC prepara l'estudiant per a satisfer la demanda creixent, per part de la societat, de productes digitals i aplicacions interactives, que ofereixin un disseny adaptable, que no tinguin limitacions en el contingut multimèdia i, sobretot, que siguin atractives i amb un nivell d'experiència d'usuari elevat: smartcontent.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 21 febrer 2018

Títol: Aplicacions Multimèdia

Aquest sector empresarial i de mercat està experimentant un creixement accelerat pel que fa a la demanda laboral. Des de la UOC oferim aquest màster multimèdia per tal que l'estudiant pugui accedir al món professional totalment preparat, havent adquirit tres habilitats clau: creativitat, interdisciplinarietat i domini de la tècnica.

En acabar el màster universitari d'Aplicacions multimèdia l'estudiant estarà capacitat per a exercir professions com desenvolupador front-end , dissenyador i maquetador web, expert en SEO/SEM, dissenyador d'interfícies , desenvolupador multiplataforma, digital planner, digital strategist, entre moltes altres.


Per què interessa cursar aquest màster?

La UOC, amb més de 15 anys de recorregut en la docència multimèdia i pionera en aquest camp a l'Estat espanyol, ha dissenyat el màster universitari d'Aplicacions multimèdia amb un enfocament pràctic i orientat al futur. Així, qualsevol persona que tingui una titulació universitària i vulgui especialitzar-se, actualitzar els seus coneixements o reorientar la seva carrera en aquest sector de gran demanda, ho podrà fer amb garanties absolutes i totalment preparada per al següent:

  • La creació de continguts adaptables, responsive, connectats i interactius (smartcontent).
  • El disseny i el desenvolupament d'aplicacions multimèdia atractives, responsive, adaptades i connectades, mitjançant les tecnologies més sol·licitades del mercat, com javascript i php, i seguint una metodologia àgil.
  • Les eines bàsiques de promoció i posicionament al web per a la creació digital.
  • La presa de decisions sobre quins continguts i quines tecnologies digitals (vídeo, web, dispositiu, aplicacions mòbils, jocs, animacions, tinta electrònica) són millors per a cada necessitat.
  • La possibilitat de diferenciar-se del seu entorn, especialitzant-se en les últimes pràctiques de creació, disseny i desenvolupament de continguts i aplicacions multimèdia.
  • L'accés a un programa de doctorat, per mitjà d'un màster oficial que, a més, té un itinerari de recerca.
  • La possibilitat d'optar a la funció pública, en ser un màster oficial.

El màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC és una titulació oficial de l'EEES, verificada per ANECA i la primera titulació de màster en l'àmbit multimèdia que ha aconseguit l'acreditació europea de qualitat Euro-Inf, d'EQANIE.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Titulació oficial

El Màster universitari d'Aplicacions multimèdia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert:
últims dies

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324