Accès obert Vols més informació?

Aplicacions Multimèdia

Màster universitari

Tot seguit mostrarem als usuaris les diferents visions de les assignatures:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 6
Obligatòries d'itinerari 24
Optatives 18
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Assignatures obligatòries comunes Crèdits

6

12

12

 

Assignatures obligatòries de l'itinerari professional 24

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca 24

6

6

6

6

* Aquestes assignatures s'imparteixen íntegrament en anglès amb l'objectiu de treballar de forma intensa la competència 2, Capacitat per usar l'anglès en l'àmbit de les TIC, donada la importància que té poder comunicar-se en aquest idioma en l'àmbit de la recerca.

 

Assignatures optatives 36

 

 

6

6

6

6

6

6

L'oferta d'assignatures optatives per a cada estudiant inclou, a més de les assignatures indicades, les matèries que formen part de l'especialitat no escollida per l'estudiant (excepte els seminaris de recerca I i II).

 

 

 

Vols conèixer un aula virtual?

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

6

6

6

6

6

 

 

30

 

 

Semestre 2
  • Obligatòria d'itinerari III

  • Obligatòria d'itinerari IV

  • Optativa III

  • Treball final de màster

6

6

6

12

 

 

30

 

 

Complements de formació

Segons la via d'accés, i en funció de la formació prèvia de l'estudiant, aquest haurà de cursar uns complements de formació determinats.

Tot seguit, es detallen els complements de formació que s'han de cursar segons la titulació d'origen de l'estudiant. Informa-te'n.

Durada

El Màster s'ha dissenyat per tal que es pugui cursar en un any (2 semestres), però no existeix un temps màxim per finalitzar la titulació.

Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i disponibilitat de temps.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant qui triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep assessorament personalitzat continuat per poder crear una planificació adequada en la matriculació de les assignatures a cursar, en funció de les seves necessitats, interessos, temps disponible i coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

Recursos d'aprenentatge

La UOC ofereix accés al programari Adobe Creative Cloud, el més utilitzat en els entorns professionals, als estudiants de les assignatures que per al seu seguiment així ho requereixin. Podran disposar del programari tots els estudiants residents en els països inclosos en la cobertura de la llicència (Països no inclosos: Canadà, EUA i Mèxic).

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: setembre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324