Accès obert Vols més informació?

Administració i Govern Electrònic

Màster universitari

Requisits d'accés

Per a l'accés al programa de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, és un requisit imprescindible tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES.
 • Titulacions universitàries oficials de Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Recerca i Tècniques de Mercat, Economia, Gestió Pública o Ciències Empresarials.
 • Altres titulacions universitàries oficials de l'àmbit de les Ciències Socials no incloses en el punt anterior (amb complement de formació: Metodologia de les Ciències Socials).
 • Titulacions universitàries oficials no procedents de l'àmbit de les Ciències Socials (amb complements de formació: Política i Societat, i Metodologia de les Ciències Socials).

Coneixements previs

Per cursar el Màster universitari d'Administració i govern electrònic es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu de llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Convalidacions

En el cas del màster universitari d'Administració i Govern Electrònic, seran susceptibles de reconeixement els crèdits cursats en el postgrau d'Administració electrònica (títol propi de la UOC que s'extingeix amb la implantació del màster universitari):

Especialitat 1 (8 crèdits)

Per les assignatures cursades en el postgrau:

 • ·Fonaments tècnics de l'administració electrònica
 •  Fonaments jurídics de l'administració electrònica
 •  Fonaments político-organitzatius de l'administració electrònica

Seran susceptibles de convalidació les assignatures:

 • Claus tecnològiques de l'administració electrònica (4 ECTS)
 • Règim jurídic de l'administració electrònica I 

Especialitat 2 (8 crèdits)

Haver cursat en el postgrau les assignatures:

 • Disseny, implementació i avaluació de l'administració electrònica
 • Aplicacions de les TIC en l'àmbit públic
 • Anàlisi de l'administració electrònica

Equivaldria a les següents assignatures del màster:

 • Polítiques d'administració i govern electrònic 
 • Transformacions polítiques en la societat de la informació 

El Projecte final de postgrau també podrà ser convalidat per les Pràctiques.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n

Sessions informatives1 de febrer 2018

El proper 1 de febrer a les 19:00 h es celebra la sessió informativa del Màster Universitari de Anàlisi política i Administració i Govern Electrònic. La sessió anirà a càrrec dels directors del programa, Dr. Albert Batlle i Dr. Joan Balcells. Tota la informació i l'inscripció es pot realitzar a:


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324