Accès obert Vols més informació?

Administració i Govern Electrònic

Màster universitari

Requisits d'accés

Per a l'accés al programa de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, és un requisit imprescindible tenir un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES.
 • Titulacions universitàries oficials de Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Recerca i Tècniques de Mercat, Economia, Gestió Pública o Ciències Empresarials.
 • Altres titulacions universitàries oficials de l'àmbit de les Ciències Socials no incloses en el punt anterior (amb complement de formació: Metodologia de les Ciències Socials).
 • Titulacions universitàries oficials no procedents de l'àmbit de les Ciències Socials (amb complements de formació: Política i Societat, i Metodologia de les Ciències Socials).

Coneixements previs

Per cursar el Màster universitari d'Administració i govern electrònic es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al nivell A2 del Marc comú europeu de llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Convalidacions

En el cas del màster universitari d'Administració i Govern Electrònic, seran susceptibles de reconeixement els crèdits cursats en el postgrau d'Administració electrònica (títol propi de la UOC que s'extingeix amb la implantació del màster universitari):

Especialitat 1 (8 crèdits)

Per les assignatures cursades en el postgrau:

 • ·Fonaments tècnics de l'administració electrònica
 •  Fonaments jurídics de l'administració electrònica
 •  Fonaments político-organitzatius de l'administració electrònica

Seran susceptibles de convalidació les assignatures:

 • Claus tecnològiques de l'administració electrònica (4 ECTS)
 • Règim jurídic de l'administració electrònica I 

Especialitat 2 (8 crèdits)

Haver cursat en el postgrau les assignatures:

 • Disseny, implementació i avaluació de l'administració electrònica
 • Aplicacions de les TIC en l'àmbit públic
 • Anàlisi de l'administració electrònica

Equivaldria a les següents assignatures del màster:

 • Polítiques d'administració i govern electrònic 
 • Transformacions polítiques en la societat de la informació 

El Projecte final de postgrau també podrà ser convalidat per les Pràctiques.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Sessions informatives1 de febrer 2018

El proper 1 de febrer a les 19:00 h es celebra la sessió informativa del Màster Universitari de Anàlisi política i Administració i Govern Electrònic. La sessió anirà a càrrec dels directors del programa, Dr. Albert Batlle i Dr. Joan Balcells. Tota la informació i l'inscripció es pot realitzar a:


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació