Accès obert Vols més informació?

Intel·ligència de Negoci i Big Data

Màster

Requisits d'accés

El programa no requereix formalment una formació o titulació específica d'origen.

Coneixements previs

Es necessari disposar de coneixements de programació. En cas de no tenir coneixements de programació, es poden adquirir amb una major dedicació de temps.

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat. (En cas de no disposar de coneixements de programació, poden adquirir-se amb una major dedicació de temps)

Normalment, l'itinerari d'Anàlisi de dades es recomana per a estudiants de formació empresarial, enginyeries de tot tipus, matemàtiques, sociologia, medicina, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.

L'itinerari de Enginyeria de dades i l'itineari de Big Data es recomanen per a tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació, analistes de dades en departaments de control de gestió o d'altres, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent. En aquests itineraris, a més de coneixements de programació, es necessari tenir coneixements de disseny i ús de bases de dades relacionals.

 En tots els casos, es recomana el coneixement de l'anglès a nivell escrit.

Titulació

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.

Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.

Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324