Accès obert Vols més informació?

Direcció i Gestió de la Innovació

Màster

La innovació esdevé un factor decisiu i un requisit bàsic per garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització. Com a eix estratègic al servei del progrés econòmic i social, la gestió de la innovació introdueix canvis de manera sostenible en el temps aportant un valor reconegut al mercat i la societat. En el nou estadi competitiu actual, a més a més de fer les coses bé, hem de ser capaços de fer les coses de manera diferent, i per això, cal innovar. Aquest repte aporta valor afegit des d'una perspectiva d'utilitat i avança cap a la diferenciació per poder arribar a ser sostenibles i competitius.

Crèdits: 60 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Direcció i Gestió de la Innovació

Idioma: castellà

El màster de Direcció i gestió de la innovació facilita el desenvolupament de competències per exercir les funcions pròpies de la planificació i la direcció de la innovació a l'empresa, i l'adquisició d'una visió estratègica per liderar el procés de gestió de la innovació.

El màster, adreçat a professionals de tot tipus d'organitzacions que desenvolupen la seva activitat en les diverses baules de la cadena de valor, proporciona la capacitat per planificar l'estratègia, compartir valors per generar cultura d'innovació i estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en transformació permanent i d'afrontar els reptes actuals de la gestió de la qualitat i de la innovació. Permet adquirir les habilitats directives necessàries per liderar i participar en projectes d'innovació, a partir d'un lideratge cooperatiu que possibiliti una gestió eficient d'aspectes com el canvi, el talent, el coneixement i la creativitat. Es presenta el Business Innovation Model i tots els elements que intervenen en el procés de gestió de la innovació, a partir de l'aplicació dels aspectes fonamentals de la direcció i la gestió de projectes -Project Management-, buscant resultats i avaluant i mesurant els projectes d'innovació R+D+i. Paral·lelament, cal garantir els drets de propietat industrial i intel·lectual a partir de mecanismes que proteigeixin la innovació com ara patents, models, marques, llicències i contractes, entre d'altres. Es facilitaran també mecanismes per a l'explotació i la venda de les innovacions i els seus drets, a més de gestionar l'R+D+i i vetllar per la transferència de tecnologia i la valorització de la innovació.  

El programa destaca pel seu caràcter professionalitzador, el caire pràctic i útil dels aprenentatges, el feedback i el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació continuada i l'anàlisi de casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del curs a la mateixa empresa o organització.

Des de la seva posada en marxa l'any 1999, i al llarg de vint edicions, més de 1.600 estudiants han fet estudis en els programes de l'Àrea d'Innovació i Qualitat de la UOC.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

 

  Segueix-nos a Twitter @UOCecoempresa - #UOCinnova

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324