Accès obert Vols més informació?

International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

Màster

Directora dels estudis:

Ana M. Delgado García

Catedràtica de Dret financer i tributari. Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política. Directora del màster universitari de Fiscalitat. Àrea d'especialització: Dret Financer i Tributari.

Director del programa:

Víctor M. Sánchez Sánchez

Professor agregat de Dret internacional públic i Dret de la Unió Europea. També és el director del postgrau d'Estudis Europeus de la UOC. Dirigeix el grup de recerca emergent Globalització, Pluralisme Jurídic i Drets Humans. Entre les obres que ha publicat, destaquen, com a director, Derecho Internacional Público (Huygens Editorial, 2012); en col·laboració amb J. Bonet, tots dos com a directors, Los derechos humanos en el siglo XXI: continuidad y cambios (Huygens Editorial, 2008); i, com a autor, La potestad coercitiva de las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz (J. M. Bosch Editor, 2005).

Accés obert

Sol·licita l'accés

Al campus virtual un tutor resoldrà tots els teus dubtes

Consulta el procés de matrícula

Vols
més
informació?

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE