Accès obert Vols més informació?

Food Security and International Food Governance

Màster

La manera com produïm i processem els aliments, com també el que mengem, ha canviat significativament al llarg del temps. Així com probablement els nostres besavis menjaven fonamentalment aliments locals i de temporada, avui es calcula que els aliments corrents viatgen més de 2.400 quilòmetres, des del camp fins a la nostra taula.

Crèdits: 60 ECTS

Inici: 17 octubre 2018

Títol: Food Security and International Food Governance

Idioma: anglès

Atès que els aliments que ingerim són transportats per tot el món, estan subjectes a una infinitud de normatives i reglamentacions.

Els aliments tenen un paper protagonista en la societat, en la cultura, en l'economia i en la vida personal de tots nosaltres, però molt poques persones saben com arriben fins al nostres plats. El màster d'Alimentació, societat i governança alimentària internacional aclareix aquest procés.

El programa d'aquest màster està dissenyat per a les persones interessades a aprofundir en la comprensió i en l'anàlisi de l'agricultura i de la política alimentària, així com a augmentar els seus coneixements sobre els factors socials, culturals i econòmics que influeixen i modelen el desenvolupament i el compliment de la governança agrària. El curs ofereix l'oportunitat d'explorar les connexions entre les consideracions històriques, polítiques, científiques, estratègiques i ètiques implicades en l'organització de la política alimentària i l'agricultura des d'una perspectiva internacional. L'alumnat hi aprendrà a identificar i a crear solucions per arribar a sistemes alimentaris justos i sostenibles. Aquest màster interessa a una gran diversitat d'estudiants, des de professionals fins als que tot just inicien la carrera universitària. Totes les persones que cursen aquest màster comparteixen un mateix interès per l'organització dels sistemes alimentaris i la governança alimentària.

Aquest màster està integrat per dues especialitzacions obligatòries, dues especialitzacions optatives i un projecte final. Una especialització consisteix en un curs de 4 mesos al qual corresponen 15 crèdits ECTS, format per una sèrie de mòduls (normalment 3 ó 4). Les especialitzacions poden cursar-se independentment o bé com a part del màster.

Especialitzacions obligatòries:
Anàlisi de sistemes alimentaris
Polítiques agroalimentàries internacionals

Especialitzacions optatives:
Seguretat alimentària: planificació i actuació (FAO)
Avaluació d'impactes en programes de seguretat alimentària (FAO)
Dret a l'alimentació (FAO)

Treball final de recerca:

El màster d'Alimentació, societat i governança alimentària internacional t'ofereix l'oportunitat de continuar estudiant un tema de recerca en l'àrea del teu interès. Pots optar per desenvolupar un projecte en col·laboració amb el teu cap o bé per emprendre un projecte de recerca independent. El tema de la teva recerca ha de ser aprovat per un professor de la UOC, el qual treballarà amb tu per dur-la a terme de la manera més adequada i dins del termini.

El treball final de recerca (6 ó 9 ECTS) és imprescindible per a completar el màster d'Alimentació, societat i governança alimentària internacional i cal dur-lo a terme durant el desenvolupament del programa.

Com a criteri general, la recerca ha de ser multidisciplinària i tenir una aplicació pràctica.

Un comitè acadèmic serà l'encarregat d'avaluar el treball final de recerca. Entre els membres de l'esmentat comitè pot haver-hi un mentor de l'empresa o de l'organització on treballes. Sempre es tenen en compte els acords amb la indústria pel que fa a confidencialitat. Cada estudiant ha de defensar el seu projecte i ho pot fer virtualment (mentre sigui síncron) o presencialment.

Acabar el treball final de recerca és una tasca que requereix paciència i dedicació. Atès que el treball final de recerca comporta un volum de feina considerable, des de la UOC treballarem amb tu perquè puguis dur-lo a terme.

Pròxima matrícula

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

unio-europea-logo
fapri-logo

Amb la certificació de:

ecbcheck-logo2


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324