Traducció especialitzada
Màster

Presentació

La traducció és una professió apassionant que requereix una formació molt àmplia i interdisciplinària. Cal tenir un coneixement profund de les llengües de partida i d'arribada i de les cultures dels països on es parlen, però també cal conèixer i saber utilitzar diverses eines tecnològiques, a més de dominar el llenguatge de l'especialitat en què s'emmarca la tasca. El màster de Traducció especialitzada de la UOC s'adreça a professionals de la traducció en actiu, a llicenciats o graduats en traducció, filologies, lingüística i àrees relacionades, i també a tècnics i professionals d'àrees amb necessitats de difusió multilingüe (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.

Sessions informatives

 

Si voleu més informació d'aquest màster podeu assistir a la sessió informativa dels Estudis d'Arts i Humanitats que tindrà  lloc el dia 29 de setembre a les 18.00 h a la Seu institucional de la UOC de l'Avinguda Tibidabo, 39-43 de Barcelona. 

Informació completa i formulari d'inscripció

Per als professionals de la traducció en actiu, el màster representarà un reciclatge professional important, especialment en els aspectes tecnològics del procés de traducció, i els obrirà les portes a nous horitzons professionals, com per exemple la localització de programari i la traducció audiovisual.

Als nous titulats universitaris en traducció i altres àrees que impliquen el domini de la llengua, aquest màster els ofereix la via més ràpida per a fer-se un lloc en el mercat laboral de la traducció. El nostre programa de pràctiques en empreses permetrà a aquests estudiants adquirir les primeres experiències professionals.

Finalment, als tècnics i professionals d'altres branques del coneixement, el màster els ajudarà a adquirir una formació lingüística i traductològica aprofundida i fonamentada, que els permetrà ampliar el perfil professional i accedir a noves oportunitats laborals.

El màster de Traducció especialitzada de la UOC està organitzat en tres grans àrees: 1) tecnològica; 2) lingüística i traductològica, i 3) d'especialitat. En l'àrea tecnològica s'adquireixen les competències necessàries per a utilitzar de manera eficient les eines informàtiques d'ajut a la traducció, atès que l'estudiant s'endinsa en els camps de la localització i la traducció audiovisual. En l'àrea lingüística i traductològica es presenten els conceptes fonamentals de la tasca de la traducció i s'imparteixen els coneixements de lingüística i de comparació entre estructures gramaticals necessaris per a afrontar amb èxit la traducció de les llengües implicades (de l'anglès al català o castellà, principalment). En tercer lloc, l'àrea d'especialitat permet conèixer les característiques dels textos més representatius de l'àmbit de la informació, la comunicació i les noves tecnologies, propi de l'actual societat de la informació, i treballar, per tant, les competències necessàries per a afrontar amb èxit la traducció de textos, disponibles a la xarxa, propis de diferents àrees d'especialitat (tècnics, econòmics, jurídics, científics, divulgatius...).

Segons la titulació d'accés i, per tant, de la formació prèvia i els seus interessos específics, cada estudiant podrà aprofundir en aquestes tres àrees a diferents nivells; és a dir, podrà triar l'itinerari que s'ajusti millor a les seves necessitats formatives.

Per a més informació, podeu contactar amb el director del màster (Antoni Oliver) per mitjà de la bústia trad_esp@uoc.edu.

 

Vídeo presentació Traducció

Vídeo presentació Traducció

Vídeo de presentació Arts i Humanitats

Vídeo de presentació Arts i Humanitats

Vols més informació?
Femení
Masculí
/ /
Node: azerbaijan.uoc.es