Accès obert Vols més informació?

Objectius

 • Obtenir coneixements profunds sobre el món editorial tradicional del format en paper i el nou paradigma digital.
 • Adquirir una visió completa de totes les tecnologies actuals i dominar la gestió de projectes editorials multimèdia.
 • Dominar l'edició de llibres en EPUB.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a l'autopublicació.
 • Adquirir la capacitat de creació, distribució i comercialització de continguts editorials, especialment llibres i revistes digitals.
 • Participar d'un marc de reflexió teòrica sobre qüestions d'índole ètica i cultural associades a la producció de continguts i difusió de coneixement.
 • Adquirir coneixements sobre dispositius i models de negoci en el mercat editorial.
 • Obtenir la capacitat d'extreure el màxim rendiment de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la promoció del llibre i la lectura.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Perfils

El màster d'Edició digital ha estat dissenyat amb un enfocament professionalitzador que té com a principal objectiu promoure l'ocupabilitat de l'estudiant dins el món editorial. Per això, aposta per la formació de professionals emprenedors, innovadors i creatius, com requereix aquest sector actualment.

Aquest programa s'adreça tant a estudiants com a professionals que vulguin adquirir, completar o actualitzar la seva formació en el camp de l'edició digital. El màster d'Edició digital és especialment interessant per a:

 • Autors que vulguin autopublicar o autopromocionar a internet, editors, llibreters i experts en màrqueting digital.
 • Creadors de continguts per a internet, traductors i tècnics d'institucions culturals.

Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i d'adaptació a noves situacions organitzatives.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat per a buscar i gestionar informació.
 • Capacitat per a la comunicació.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre el canvi de paradigma que suposa el pas del llibre en paper al format digital dins el context de la societat de la informació.
 • Capacitat per a dominar les especialitats de tractament del text i de la producció editorial de manera integral, activa i pràctica.
 • Capacitat per a editar llibres en EPUB.
 • Capacitat per a conèixer el marc legislatiu sobre els drets d'autor i saber gestionar contractacions.
 • Capacitat per concebre de manera creativa projectes de llibre enriquit, amb àudio i vídeo.
 • Capacitat per a dur a terme una autopublicació.
 • Capacitat per a entendre les especificitats i els mercats de les diferents tipologies editorials.
 • Capacitat per a conèixer la versatilitat dels diferents suports de lectura i els models de negoci associats.
 • Capacitat per a conjugar els coneixements del món editorial tradicional amb les noves perspectives digitals.
 • Capacitat per a proposar estratègies editorials d'acord amb el nou paradigma de creació, distribució i comercialització de continguts textuals a internet basat en les metadades.
 • Capacitat per a utilitzar de manera creativa les possibilitats d'internet per promocionar el llibre i la lectura.
 • Capacitat per a planificar estratègies de promoció de la lectura a llibreries i biblioteques.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

A qui es dirigeix

 • Editors
 • Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors)
 • Agents literaris
 • Llibreters
 • Bibliotecaris
 • Periodistes
 • Gestors de màrqueting editorial
 • Comercials de llibres i continguts digitals
 • Responsables de comunicació d'una editorial
 • Dissenyadors i creadors de continguts digitals
 • Gestors culturals
 • Tècnics responsables d'institucions i entitats de foment de la lectura

Sortides professionals

 • Editors
 • Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors)
 • Agents literaris
 • Llibreters
 • Bibliotecaris
 • Gestors de màrqueting editorial
 • Comercials de llibres i continguts digitals
 • Responsables de comunicació d'una editorial
 • Dissenyadors i creadors de continguts digitals
 • Gestors culturals
 • Tècnics responsables d'institucions i entitats de foment de la lectura

Matrícula oberta
Últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa
25 de setembre de 2018


La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades.Informació i inscripcions

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació