Accès obert Vols més informació?

Urbanisme per Fer Ciutat

Especialització

En l'especialització d'Urbanisme per Fer Ciutat apropem la teoria a la pràctica per abordar la problemàtica urbana des del coneixement i per a l'acció per mitjà d'un nou urbanisme, amb nous mètodes, instruments i pràctiques que permetin actuar de manera transversal i integral en la construcció de ciutats més intel·ligents: obertes, col·laboratives i sostenibles.

L'especialització d'Urbanisme per fer ciutat és part obligatòria dels itineraris de:

  • Màster de Ciutat i urbanisme
  • Postgrau d'Urbanisme per a ciutats col·laboratives

Els alumnes que es matriculin en l'especialització d'Urbanisme per fer ciutat podran posteriorment ampliar la seva matrícula a màster o postgrau.

Crèdits: 16 ECTS

Data: 14 març 2018

Títol: Urbanisme per Fer Ciutat

Idioma: castellà

Per què estudiar Urbanisme per Fer Ciutat?

Fer ciutat és molt més que urbanitzar. És promoure la complexitat funcional, d'usos i relacions entre tots els sectors i estrats de la societat. És fer espais de qualitat física i ambiental, espais accessibles i connectats de manera equitativa que promoguin la trobada i l'exercici de la ciutadania. És redistribuir les plusvàlues, integrar barris, recuperar teixits, etc.

No obstant això, com es pot fer ciutat amb i per a una col·lectivitat urbana cada dia més diversificada, individualitzada i globalitzada alhora?

Com es pot aconseguir que la disciplina urbanística baixi a peu de carrer per construir ciutats més justes, inclusives, obertes i col·laboratives?

La noció espacial de límit està qüestionada entre ciutat i camp, entre el que és públic i privat, entre interior i exterior, entre divisions administratives. Les nocions de distància, continuïtat, densitat, com també les de zonificació i ús, centralitat, diversitat i complexitat es revisen i modifiquen en el seu sentit i significat.

D'altra banda, les noves tecnologies de la informació i comunicació han multiplicat les possibilitats d'autoorganització social. La interacció contínua permet, dins la ciutat oberta, el creixement de les mobilitzacions socials, de la participació ciutadana i de l'acció col·laborativa. Ja no com a usuari, sinó com a col·laborador, la ciutadania reivindica la ciutat.

Per avançar cap a respostes a aquesta complexitat de la realitat urbana, el curs d'especialització Urbanisme per Fer Ciutat planteja una aproximació des d'una visió transversal de l'urbanisme com a reflexió i com a pràctica, conjuminant l'espessor teòric i cultural de la disciplina amb els enfocaments i les experiències més recents i innovadores.

Pretenem, així, no solament transmetre coneixements «tècnics» compartibles entre professionals diversos i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolítics per a orientar les propostes d'intervenció i gestió, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324