Accès obert Vols més informació?

Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania

Especialització

En l'especialització de Ciutats més intel·ligents i ciutadania tractem els grans temes relacionats amb la ciutat - transformacions urbanes, govern, innovació en la gestió pública, nova economia urbana i la mundialització de la cultura - com la base que tothom hauria d'adquirir abans d'aprofundir en els diferents àmbits del coneixement, tant si són tecnològics, socials, ambientals, urbanístics, etc.

L'especialització de Ciutats més intel·ligents i ciutadania és part obligatòria dels itineraris de màster de Ciutat i urbanisme; postgrau de Polítiques públiques per a ciutats obertes; postgrau de Territoris sostenibles i ciutats connectades; postgrau d'Urbanisme per a ciutats col·laboratives, i de postgrau de Smart cities: ciutat i tecnologia realitzat conjuntament amb els Estudis d'Informàtica, multimèdia i telecomunicació.

Crèdits: 16 ECTS

Data: 18 octubre 2017

Títol: Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania

Idioma: castellà

Con este curso de especialización, el estudiante conoce y comprende las tecnologías que permiten la creación de la infraestructura tecnológica que hay detrás de la smart city y adquiere una visión general sobre las herramientas con las que llevar a cabo la gestión en el nuevo concepto de ciudad, teniendo en cuenta tanto la tecnología que hay detrás como el gran volumen de información que debe procesarse.

Contenido:

 1. Tecnologías de la smart city (6 ECTS)
 2. Herramientas para la gestión smart de la ciudad (6 ECTS)
 3. Caso práctico (3 ECTS)

Enlaces de interés:

  Per què estudiar Ciutats més intel·ligents i ciutadania?

  Les ciutats són intel·ligents per definició.

  Evolucionen, innoven i es fan complexes, mogudes per la intel·ligència col·lectiva i els avenços tecnològics que hi ha hagut al llarg de la història.

  Poden ser més intel·ligents les ciutats?

  Podríem anomenar més intel·ligents aquelles ciutats el projecte smart de les quals va més enllà de l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a assolir més eficiència energètica i reactivar-ne l'economia.

  Són ciutats capaces de connectar la tecnologia amb l'urbà i, per tant, amb els seus ciutadans. Que utilitzen la tecnologia com a facilitadora del desenvolupament sostenible, de millors i més eficaços serveis urbans, de la transparència en l'administració i també, i sobretot, de l'apoderament dels seus ciutadans, de la democratització de la innovació, de l'exercici del dret a la ciutat...

  En el curs d'especialització de Ciutats més intel·ligents i ciutadania, ens apropem a aquestes ciutats. Es tracta de ciutats connectades, obertes i col·laboratives que a través de la interacció contínua i acció col·lectiva busquen respostes a les noves necessitats i oportunitats a partir dels canvis produïts en la societat del coneixement, que influeixen en els processos espacials, econòmics i socials.

  L'objectiu és respondre a la demanda creixent de professionals amb competències transversals, que entenguin aquestes ciutats des de la seva complexitat i siguin capaços d'actuar de forma integral, tant en empreses privades de consultoria, prestadores de serveis, etc., com en l'Administració pública o en organitzacions no governamentals.

  >Curso de verano COGITT-UOC 2016_ Oportunidades profesionales en Smart Cities: Proyectos y ayudas oficiales europeas para infraestructuras de Telecomunicaciones y Sostenibilidad en las ciudades inteligentes
 • Conocimientos transversales para afrontar con éxito el reto de trabajar en Smart City y para sus ciudadanos
 • Taller sobre profesiones entrantes y ayudas en Smart Cities
 • Indra Smart Communities and Territories
 • Proyecto tipo para la adquisición de datos medioambientales
 • Presentación Rivas Smart Cities

Matrícula oberta
últims dies

Matricula't
Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324