Accès obert Vols més informació?

Programació Avançada de Videojocs

Especialització

El curs d'especialització de Programació avançada de videojocs és un programa pràctic orientat a programadors o desenvolupadors amb cert grau d'experiència que volen saber com es creen videojocs en llenguatges de baix nivell, més enllà dels entorns de treball i motors comercials (per exemple, Unity). Això permet més control sobre el funcionament i l'optimització dels jocs.

Crèdits: 18 ECTS

Data: 18 octubre 2017

Títol: Programació Avançada de Videojocs

Idioma: castellà

El curs d'especialització de Programació avançada de videojocs es basa en el model educatiu de la UOC i ha estat dissenyat per un equip de professors apassionats pels videojocs que disposen d'una àmplia experiència en la formació en línia en aquest àmbit. S'hi desenvolupen habilitats en els àmbits següents:

  • Programació gràfica.

  • Motors 2D i 3D.

  • Programació d'efectes visuals i sonors.

Totes les assignatures estan orientades a projectes i s'articulen exclusivament per mitjà de la realització d'activitats pràctiques, que serveixen com a base de la docència. A través d'elles s'aprendrà a dissenyar un motor de videojocs, a crear sistemes de renderització i animació, a programar diferents videojocs mitjançant les biblioteques Raylib (com a punt de partida per a aprendre els aspectes clau) i OpenGL i a crear demos gràfiques mitjançant transformacions i shaders.

El llenguatge de programació utilitzat és C/C++.

 

Enllaç d'interès

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE