Accès obert Vols més informació?

Tècnic en Gestió de Projectes de Desenvolupament (UOC, Creu Roja)

Especialització

1. Sistema internacional de cooperació (3 crèdits ECTS)

 • Context del sistema internacional de la cooperació al desenvolupament
 • Escenari i actors
 • Compromisos i marc d'actuació
 • Instruments i modalitats en la cooperació. Cap a la planificació de projectes

2. Planificació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)

 • Elements i característiques generals de l'enfocament del marc lògic
 • Fase d'identificació d'un projecte de desenvolupament
 • Fase de disseny d'un projecte
 • Una aproximació a la gestió per a resultats de desenvolupament (GRD) com a eina de planificació en marxa

3. Execució i seguiment de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)

 • La planificació de l'execució: conceptes, passos previs i qüestions a tenir en compte
 • L'organització i la gestió dels recursos financers i materials
 • La programació detallada i el seguiment del projecte
 • La gestió de riscos

4. Avaluació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)

 • Evolució i tipus d'avaluació
 • Procés, agents i disseny de l'avaluació
 • Tècniques i eines per a l'avaluació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Elaboració d'informes. Comunicació de resultats

Matrícula oberta
Últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Juntament amb:

cruzroja-logo


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació