Accès obert Vols més informació?

Conflictes Familiars, Educatius i Comunitaris

Especialització

Objectius

L'especialitat de Conflictes Familiars, Educatius i Comunitaris busca dotar l'estudiant de coneixements sobre els mètodes alternatius de solució de conflictes (negociació, mediació i arbitratge) i de les habilitats necessàries per a la seva implementació en els àmbits del dret privat, familiar, educatiu i comunitari.

Competències

Que l'estudiant aprengui / adquireixi:

  • La cultura de pau en l'abordatge de qualsevol conflicte.
  • El respecte a la diversitat humana.
  • El comportament ètic en la intervenció professional.
  • Habilitats comunicatives per a treballar amb persones i grups.
  • Habilitats per a treballar en entorns interdisciplinaris i interculturals.
  • Habilitats per a analitzar i avaluar un conflicte i optar pel mètode més adequat per a la seva resolució.
  • Habilitats per a gestionar i solucionar conflictes específics en l'àmbit del dret privat (civils i mercantils), familiar, educatiu i comunitari.
  • Habilitat per a elaborar i aplicar metodologies en la intervenció professional.
  • Habilitats per a transferir a la societat la cultura de pau i els coneixements en matèria de resolució alternativa de conflictes.

A qui es dirigeix

Juristes, docents, personal sanitari, personal de l'àmbit esportiu, forces i cossos de seguretat pública, personal de seguretat privada, psicòlegs/logues, pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, treballadors/es i educadors/es socials, sociòlegs/logues, periodistes, politòlegs/logues i qualsevol altra persona interessada a rebre formació sobre mètodes alternatius de solució de conflictes en les diferents esferes professionals i de la quotidianitat.

Sortides professionals

Mediador.

Expert en gestió i solució de conflictes en els diferents àmbits professionals i de la quotidianitat (de dret privat, familiar, educatiu i comunitari).

Col·laborador o treballador en ONG i en qualsevol institució pública o privada que requereixi habilitats interpersonals per a gestionar i solucionar conflictes.

Formador o investigador en matèria de gestió i solució de conflictes.

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Matrícula anticipada

Matrícula anticipada 20% dte.
Si et matricules fins al 19 de desembre inclòs

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324