Documentalista audiovisual i film researcher
Especialització

Presentació

En el context comunicatiu actual destaca la importància assolida pels continguts audiovisuals. Les produccions audiovisuals informatives i de ficció, tant en el sector televisiu com en el cinematogràfic, necessiten professionals de la documentació.

La UOC organitza, de juliol a octubre, sessions informatives dels programes de grau, formació de postgrau i màsters universitaris per a les persones interesades.

Informació complet i formulari d'inscripció

Els professionals de la documentació en aquests sectors estan especialitzats a gestionar, conservar, recuperar i generar productes audiovisuals, i també a resoldre totes les necessitats de documentació que requereix una producció audiovisual televisiva o cinematogràfica, per exemple, localitzant imatges en arxius audiovisuals de tot el món.

L'evolució de la gestió dels continguts audiovisuals i la digitalització necessiten professionals amb formació altament especialitzada, que puguin donar resposta a les necessitats actuals de documentació d'un producte audiovisual. Aquesta formació especialitzada habitualment no apareix en els programes de formació de grau relacionats, per la qual cosa es fan necessaris cursos d'especialització d'intenció clarament professionalitzadora.

Vols més informació?
Femení
Masculí
/ /
Node: xipre.uoc.es